Z głębokim żalem informujemy, że dnia 28 marca

odszedł na wieczną wartę

 

 kpr Adam SMOLIŁO

 

żołnierz 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich.

Kochający mąż, ojciec i dziadek, wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.

Wychowawca wielu żołnierzy, wspaniały przyjaciel, kolega i żołnierz,

któremu nie straszne było żadne zadanie. Członek naszego Stowarzyszenia.

Zarząd „Stowarzyszenia 3pcz” składa Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia.

 Po ceremonii pożegnania nastąpi odprowadzenie do miejsca spoczynku.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

29. 03. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

77. ROCZNICA WIELKIEJ UCIECZKI

Uroczystość przy Muzeum Obozów Jenieckich (MOJ) odbyła się w środę 24 marca 2021 o godz. 1200. Jak powiedział dyrektor MOJ Marek Łazarz, pandemia wymusiła ograniczenia i dlatego jest ona bardzo skromna. Po powitaniu gości, poinformował, że dla upamiętnienia Wielkiej Ucieczki o godz. 1200 nad Żaganiem i terenem poobozowym przeleci para samolotów F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach koło Poznania. Faktycznie, z uwagi na niski pułap chmur, w ustalonym czasie i miejscu pojawił się jeden, wzbudzając zainteresowanie zgromadzonych. Z powodu lockdownu, który od 20 marca 2021 obowiązuje w całym kraju, zostały odwołane przyjazdy do Żagania historycznych pociągów Tom, Dick i Harry. Miały one dotrzeć do Żagania w niedzielę 21 marca 2021, jednak organizator, Turystyka Kolejowa TurKol, poinformował o przesunięciu terminu na maj 2021 rok z wiadomych powodów. Organizatorem uroczystości był Burmistrz Miasta Żagań Andrzej Katarzyniec (członek „Stowarzyszenia 3pcz”), dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego – gen. dyw. Piotr Trytek oraz dyrektor MÓJ Marek Łazarz. Wśród gości byli: wicestarosta Anna Michalczuk, przewodniczący Rady Miasta Żagań Adam Matwijów, wójt gminy Żagań Leszek Ochrymczuk, oficerowie w wydziału wychowawczego – szef ppłk Waldemar Szczepaniak i mjr Aleksander Wojas, komendant WKU Żagań ppłk Dariusz Kląskała, harcerze, mieszkańcy Żagania oraz delegacja 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza, delegacja pododdziałów wojsk USA odbywających szkolenie na żagańskim poligonie, członkowie stowarzyszeń wojskowych, mieszkańcy. Dyrektor, jako narrator uroczystości, przedstawił rys historyczny i znaczenie Wielkiej Ucieczki. Następnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów przy pomniku. Chwilą skupienia oddano hołd pomordowanym oficerom, w tym sześciu Polakom. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: prezes Stefan Kozak, Janusz Nieciecki, Tadeusz Szmagier, Andrzej Miernicki, Jerzy Szałaj, Tadeusz Wołoszyn, Lech Barański, Józef Bernad, Krzysztof Wenzel. Obecny był także prezes Koła nr 10 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Żaganiu Wojciech Ziółkowski.

24. 03. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki