105. ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Powstanie Wielkopolskie było pierwszym zwycięskim zrywem niepodległościowym w RP. Zanim doszło do zwycięstwa spora cześć powstańców została internowana w obozie jenieckim w Żaganiu. Kilkuset cywili i żołnierzy przebywało w nim od lutego do września 1919 roku.

W dzisiejszych uroczystych obchodach 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego udział wzięli: Andrzej Katarzyniec – burmistrz Żagania (członek Stowarzyszenia 3. pcz), Adam Matwijów - przewodniczący Rady Miasta, Iwona Hryniewiecka - sekretarz powiatu żagańskiego (wnuczka Powstańca Wielkopolskiego), z-ca d-cy 11. LDKPanc płk Robert Woźniak, ppłk Ireneusz Mika - dowódca 11. Batalionu Dowodzenia, delegacje stowarzyszeń wojskowych. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: poczet sztandarowy Stowarzyszenia 3. pcz w składzie: Krzysztof Wenzel, Zbigniew Podedworny i Edward Sitnicki, Janusz Nieciecki oraz Mieczysław Kupczyk – prezes Koła Związku Żołnierzy WP (ZŻWP), członkowie stowarzyszeń kombatanckich, delegacje urzędów, delegacja Policji. Kompanię honorową z pocztem sztandarowym i asystą przy pomniku wystawił 11. Batalion Dowodzenia. Uczestnicy oddali hołd walczącym i poległym w Powstaniu składając kwiaty przy pomniku podczas Apelu Pamięci przy ul. gen. Bema. Uroczystość zakończyło zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

Zdjęcia: 11. LDKPanc, Małgorzata Trzcionkowska

27. 12. 2023 r.

Admin. Andrzej Miernicki


22. 12. 2023 r.

Admin. Andrzej Miernicki