Władze "Stowarzyszenia 3. pcz"

 

Zarząd

 

 Prezes

Stefan Kozak

 

 

                  Krzysztof                          Tedeusz                            Janusz                          Janina

                   Wenzel                            Wołoszyn                         Nieciecki                        Fajger

                  Zastępca                           Zastępca                        Sekretarz                       Skarbnik

 

        

Komisja Rewizyjna

 

                                          Kazimierz                          Jan                                Antoni

                                       Gołębiewski                      Pindral                           Budziłło

                                           Członek                    Przewodniczący                 Członek