Władze "Stowarzyszenia 3. pcz"

 

Zarząd

 

 Prezes

Stefan Kozak

 

 

                  Włodzimierz                         Tedeusz                            Janusz                          Janina

                         Kruk                            Wołoszyn                           Nieciecki                        Fajger

                    Zastępca                           Zastępca                           Sekretarz                     Skarbnik

 

        

Komisja Rewizyjna

 

                                          Kazimierz                          Jan                                Antoni

                                       Gołębiewski                      Pindral                           Budziłło

                                           Członek                    Przewodniczący                 Członek