78. ROCZNICA WIELKIEJ UCIECZKI

Dzisiejsze obchody zorganizowane zostały przez burmistrza Andrzeja Katarzyńca, dowódcę 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Piotra Trytka oraz dyrektora Muzeum Obozów Jenieckich Marka Łazarza – narratora uroczystości. Dla upamiętnienia zamordowanych lotników o godz. 1200 nad Żaganiem przeleciała para F-16 Polskich Sił Powietrznych. Samoloty nadleciały od ul. Księżnej Żaganny, a następnie wzdłuż ul. Przyjaciół Żołnierza i Lotników Alianckich przeleciały nad muzeum. Tuż za muzeum jeden z samolotów wykonał zwrot w prawo i w górę oraz odpalił sześć rac oddając symboliczny hołd pomordowanym uczestnikom Wielkiej Ucieczki.   Przelot odbył się na wysokości około 150 metrów. Za sterami siedzieli: mjr pil. Wojciech Kieczur oraz por. pil. Adrian Ruszkiewicz z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości byli: przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów, starosta Henryk Janowicz, wicestarosta Anna Michalczuk, delegacje z jednostek wojskowych dywizji, przedstawiciele Straży Pożarnej i Policji, żołnierze amerykańscy i brytyjscy, stowarzyszenia wojskowe i kombatanckie, radni, młodzież, mieszkańcy Żagania. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: poczet sztandarowy w składzie: Krzysztof Wenzel, Tadeusz Szmagier i Zbigniew Podedworny, prezes Stefan Kozak, Janina Fajger, Janusz Nieciecki, Tadeusz Wołoszyn, Jerzy Szałaj. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu Rzeczpospolitej i przemówienia wicewojewody lubuskiego Wojciecha Perczaka. Kompanię honorową z pocztem sztandarowym wystawił 11. Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego. Kompanią dowodził ppor. Marcin Wronecki, a pocztem sztandarowym ppor. Piotr Fiszer. Apel Pamięci odczytała por. Wioleta Wójciak. Następnie delegacje złożyły wieńce przy pomniku. Uroczystość zakończyło odegranie Śpij Kolego, brytyjskiego sygnału Ostatnia Warta i Pobudka rozdzielonych minutą ciszy.

 24. 03. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

17. 03. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki