OSTATNIA DROGA MAJORA JANA JURECKIEGO

W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy Kolegę Jana JURECKIEGO, majora Wojska Polskiego. Był oficerem z przekonania, oddanym służbie dla ojczyzny, sumiennie wypełniającego ŻOŁNIERSKIE i OJCOWSKIE obowiązki. Urodził się 27 kwietnia 1950 roku w Szprotawie gdzie spędził dzieciństwo. Tu ukończył szkołę podstawową, a w latach 1964 - 1969 był uczniem Technikum Rolniczego. Po maturze i odbyciu rocznego stażu zdecydował się zostać żołnierzem zawodowym.

15 września 1970 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. 1 września 1974 roku został promowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Po promocji otrzymał przydział służbowy do 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej. Zawodową służbę wojskową rozpoczął, jako dowódca plutonu rozpoznawczego w 8 Pułku Czołgów w Żaganiu. Od 7 maja 1975 roku, przez rok, dowodził plutonem rozpoznawczym w 9 Batalionie Rozpoznawczym. 9 czerwca 1976 roku został dowódcą kompanii rozpoznawczej 29 Pułku Czołgów. W okresie od 3 stycznia do 29 czerwca 1979 roku ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów we Wrocławiu, by od 15 października tego roku rozpocząć służbę w 3 Drezdeńskim Pułku Czołgów Średnich, na stanowisku starszego oficera sztabu Szefa Rozpoznania Pułku. Z 3 pułkiem związany był przez kolejne 9 lat służby wojskowej. 26 października 1988 roku przeszedł ponownie do 29 pułku na stanowisko Szefa Rozpoznania. W okresie od 10 maja do 16 sierpnia 1992 roku pełnił obowiązki nieetatowego komendanta garnizonu Świętoszów, w pierwszych tygodniach jego przejmowania od wojsk Federacji Rosyjskiej. Od 22 września 1992 roku został Komendantem Ośrodka Szkolenia Kierowców w 89 Pułku Zmechanizowanym. Po 2 latach został dowódcą batalionu szkolnego w 42 Pułku Zmechanizowanym w Żarach. Po przeformowaniu pułku na 11 Brygadę Zmechanizowaną od 1 stycznia 1995 roku dalej był dowódcą tego samego batalionu.

Dowodzone przez niego pododdziały brały wielokrotnie udział w ćwiczeniach specjalistycznych oraz pułkowych i dywizyjnych. Dzięki Jego profesjonalizmowi i sumienności w dowodzeniu, uzyskiwały bardzo dobre wyniki. Był wielokrotnie wyróżniany odznaczany i mianowany na kolejne stopnie. Przez cały wojskowy okres życia był profesjonalistą na powierzanych mu stanowiskach. Wielu z Nas miało osobiście zaszczyt i przyjemność współpracować z nim w 3 pułku. Służbę wojskową zakończył w Żarach, po 25 latach i 6 miesiącach, w dniu 29 lutego 1996 roku, w stopniu majora.

Po przejściu na wojskową emeryturę przez kolejne osiemnaście lat, aż do 2014 roku prowadził działalność gospodarczą. Jako emeryt wojskowy stał się aktywnym w środowisku byłych żołnierzy. Brał udział w tworzeniu piętnastoletniej historii Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej. Pracował na rzecz Naszej społeczności od czerwca 2006 roku.Był troskliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Rodzina, była jego pierwszą miłością. Druga to służba dla Rzeczypospolitej. Żona Janina, synowie Marek i Michał oraz wnuk Wiktor stanowili dla niego dobro najwyższe. Był czułym, kochającym i skromnym człowiekiem.

Drogi Kolego Janie, w Naszej pamięci i sercach pozostaniesz legendą.

„Stowarzyszenie 3pcz” reprezentowali: Stefan Kozak, Janusz Nieciecki, Janina Fajger i Lech Barański z małżonką.

CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!

Tekst: Stefan Kozak

29. 01. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

 

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 22 stycznia

odszedł na wieczną wartę

 

 mjr Jan JURECKI

 

 szef rozpoznania 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich.

Kochający mąż, ojciec i dziadek, wielokrotnie odznaczany i wyróżniany.

Wychowawca wielu pokoleń żołnierzy, wspaniały przyjaciel, kolega i żołnierz,

któremu nie straszne było żadne zadanie. Członek założyciel Stowarzyszenia.

Zarząd „Stowarzyszenia 3pcz” składa Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia.

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się 29 stycznia 2021 r. (piatek)

o godz. 13.30 na Cmentarzu Komunalnym w Szprotawie, ul. Warszawska 1.

Po ceremonii pożegnania nastąpi odprowadzenie do miejsca spoczynku.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

22. 01. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki