14. 11. 2023 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

105. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

          Uroczystości odbyły się na placu. gen. Stanisława Maczka. Rozpoczęły się o godz. 9:50 od wprowadzenia kompanii honorowej z pocztem sztandarowym, którą dowodził por. Mikołaj Adamski. Kompanię i poczt flagowy wystawił 11. Batalion Dowodzenia. Narratorem uroczystości był dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich Marek Łazarz. Wśród licznie przybyłych na uroczystości byli: senator RP Wadim Tyszkiewicz, burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec, Przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów oraz radni miejscy, starosta żagański Henryk Janowicz wraz z wicestarostą Anną Michalczuk, wójt Gminy Żagań Leszek Ochrymczuk, wójt Gminy Brzeźnica Jerzy Adamowicz, przedstawiciele jednostek 11. LDKPanc, 34. BKPanc, 10. BKPanc, ll. bdow oraz OŻW, WCR Żagań, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, delegacje z biblioteki oraz ŻPK. Obecne były stowarzyszenia wojskowe: Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej, Koło nr 10 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Koło nr 3 Związku Żołnierzy WP, Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków (FOPP), Stowarzyszenie Tradycji 34. Brygady Kawalerii Pancernej, Towarzystwo Przyjaciół Żagania, przedstawiciele środowisk i organizacji kombatanckich.: Związek Sybiraków, Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, uczniów szkół żagańskich i harcerze. Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi RP na maszt głos zabrali: burmistrz Andrzej Katarzyniec i gen. bryg. Zbigniew Szura – prezes FOPP, który wręczył Medal XV-lecia FOPP „Na Straży Pamięci”, nadany za owocną współpracę w zakresie upowszechniania czynu zbrojnego 1. Dywizji Pancernej oraz pielęgnowanie tradycji i utrwalanie pamięci o zwycięskich walkach dywizji wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodzieży dla prezesa „Stowarzyszenia 3. pcz” płk. Stefana Kozaka i mjr. Henryka Boreckiego. Następnie odczytano Apel Pamięci z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez RP, po który kompania oddała salwę. Po złożeniu wiązanek kwiatów przy pomniku 1. Korpusu Pancernego WP i 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka odegrano Pieśń reprezentacyjną WP.

DĘBY PAMIĘCI

           Po odprowadzeniu kompanii honorowej odbyło się nasadzenie Dębów Pamięci. W tym roku była to III Edycja tego projektu, który został zainicjowany przez Koło nr 10 SKMP ONZ w 2021 roku. Jest on realizowany dzięki osobistemu zaangażowaniu burmistrza Andrzeja Katarzyńca i przewodniczącego Rady Miasta Adama Matwijowa z Urzędu Miasta Żagań. Narratorem tego wydarzenia był prezes Koła nr 10 SKMP ONZ Wojciech Ziółkowski, który przedstawił sylwetki ludzi uhonorowanych tym wyróżnieniem. W tym roku byli to: płk Jan Rzepka – inicjator powstania Stowarzyszenia 3. pcz i wieloletni prezes tej organizacji oraz por. Piotr Gubernator – uczestnik II wojny światowej, żagański działacz społeczny. W 2022 roku Dęby Pamięci zostały przyznane dla zasłużonych dla społeczności żagańskiej osób: - Marii Jastrzębskiej, Leszka Maćkowiaka, Mariana Świątka i Mirosława Tomicza.

SKWER CZOŁGISTY

Prezes FOPP gen. bryg. Zbigniew Szura wraz z prezesem „Stowarzyszenia 3. pcz” płk. Stefanem Kozakiem i prezesem Koła nr 3 ZŻWP ppłk. Mieczysławem Kupczykiem zorganizowali pierwszą Akcja Światło Pamięci w 105-lecie odzyskania Niepodległości. Symboliczne światełka upamiętniły wszystkich, których już nie ma wśród nas. Przy tej okazji mjr dr Wiesław Chłopek został wyróżniony przez Zarząd FOPP Medalem XV-lecia FOPP „Na Straży Pamięci” za duży wkład pracy w kultywowanie pamięci o bohaterach walk o niepodległość RP.

11. 11. 2023 r.

Admin. Andrzej Miernicki