ODSŁONIĘCIE TABICY GEN. MACZKA W KOŚCIELE GARNIZONOWYM

W dniu dzisiejszym żołnierze i pracownicy resortu Obrony Narodowej oraz zaproszeni goście wzięli udział w szczególnej uroczystości. Upamiętnili 23 rocznicę śmierci gen. broni Stanisława Maczka oddając mu hołd i odsłaniając pamiątkową tablicę poświęconą temu wybitnemu dowódcy polskich pancerniaków. Poczet sztandarowy wraz z kompanią honorową wystawił 11. Batalion Dowodzenia. O godz. 16.30 złożono wiązanki kwiatów przy pomniku gen. St. Maczka na Skwerze Czołgisty. Następnie w żagańskim kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego została odprawiona msza przez ks. Dziekana Wojsk Lądowych płk. Grzegorza Krupskiego i ks. proboszcza ppłk Radosława Michnowskiego. Posłanka Alicja Kaczorowska i dowódca 11. LDKPanc gen. bryg. Stanisław Czosnek dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Wykonawcą projektu i inicjatorem ufundowania tablicy był proboszcz Parafii Wojskowej w Żaganiu. W kościele złożono urny z ziemią z cmentarzy wojennych we Francji, Belgii, Holandii i Polski gdzie spoczywają żołnierze 10. Brygady Kawalerii, 1. Polskiej Dywizji Pancernej oraz z cmentarza w Zgorzelcu i łużyckiej „Dolinie Śmierci”, miejsc spoczynku żołnierzy 1. Korpusu Pancernego WP. Wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego, płk w st. spocz. Eugeniusz Praczuk, wręczył przyznane odznaki „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych” dla gen. bryg. Stanisława Czosnka i ks. ppłk Radosława Michnowskiego. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Żagania Daniel Marchewka, wójt Tomasz Niesłuchowski, dowódca 11. LDKPanc. gen. bryg. Stanisław Czosnek, byli dowódcy dywizji gen. bryg. rez. Aleksander Bortnowski i gen. bryg. rez. Zbigniew Szura, dowódcy jednostek wojskowych, członkowie stowarzyszeń woskowych, przedstawiciele władz samorządowych województwa, uczniowie, mieszkańcy Żagania. Ze Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej w uroczystości udział wzięli: poczet sztandarowy w składzie – Tadeusz Szmagier, Edward Pożerski i Edward Sitnicki, prezes Stefan Kozak, skarbnik Janina Fajger, z-ca prezesa Tadeusz Wołoszyn, Jan Rzepka, Bogdan Sztuba, Jadwiga Niekrewicz, Mieczysław Kupczyk, sekretarz Andrzej Miernicki. Następnie w Klubie Wojskowym odbył się koncert piosenki patriotycznej i Spotkanie Pokoleń. Tablica jest kolejnym dowodem pamięci społeczeństwa Żagania o gen. St. Maczku i żołnierzach 1. PDPanc.

11. 12. 2017 r.

Admin. Andrzej Miernicki


A W PRASIE...

18. 11. 2017 r.

Admin. Andrzej Miernicki