KOŁO ZŻWP W ŻAGANIU PRZY GRILLU

W ubiegłą sobotę, 10 czerwca, członkowie żagańskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uczestniczyli w zebraniu ogólnym, a po jego zakończeniu w pikniku na terenie stanicy wodnej przy ul. M. Konopnickiej. Prezes organizacji, ppłk Mieczysław Kupczyk, wręczył najaktywniejszym członkom odznaczenia. Brązowym Krzyżem ZŻWP został uhonorowany Tadeusz Kuć oraz Złotym Medalem XXXV- lecia ZŻWP – Czesław Latos i Tadeusz Szmagier. Ponadto wręczył legitymacje członkowskie Halinie Glin i Jerzemu Sokołowskiemu. W dalszej części członkowie Zarządu zapoznali zebranych z przebiegiem uroczystości, na które żagańska organizacja została zaproszona na przełomie maja i czerwca. Były to, między innymi: udział w Zjeździe Wojewódzkim Delegatów ZŻWP w Zielonej Górze, XIV Zlocie Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP na ziemi chełmskiej, uroczystości wręczenia sztandaru ZŻWP w Kożuchowie, VII Zjeździe Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej oraz w obchodach świąt żagańskich jednostek wojskowych – 34. BKPanc., 11. Batalionu Remontowego i 11. Batalionu Dowodzenia. „Stowarzyszenie 3. pcz” reprezentowali: Jan Rzepka, Bogdan Sztuba, Tadeusz Szmagier, Tadeusz Wołoszyn, Antoni Budziłło, Irena Muszyńska oraz Mieczysław Kupczyk. Sporo emocji wzbudziła także dyskusja w czasie, której omawiano zmienione warunki funkcjonowania organizacji i środowiska byłych żołnierzy oraz zapowiedź prac nad zmianą ustawy emerytalnej służb mundurowych. Spotkanie zakończyło się piknikiem.

Mjr rez. dr Wiesław Chłopek

18. 06. 2017 r.

Admin. Andrzej Miernicki


15. 06. 2017 r.

Admin. Andrzej Miernicki