73. ROCZNICA WALK O ŻAGAŃ ORAZ EWAKUACJI OBOZÓW JENIECKICH

O godz. 11. 00, na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, rozpoczął się Apel Pamięci z udziałem wojskowej asysty honorowej. Uroczystość zorganizowana została przez Burmistrza Miasta Żagań Daniela Marchewkę, którego reprezentował dyrektor Departamentu Infrastruktury i Oświaty Zbigniew Białkowski, oraz dyrektora Muzeum Obozów Jenieckich Marka Łazarza. Dowódcę 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej reprezentował, płk Zbigniew Markowski. Kompanię honorową ze sztandarem oraz asystę przy pomniku wystawiła 1. Kompania łączności 11. Batalionu Dowodzenia. Kompanią dowodził ppor. Jan Warzocha. Dowódcą pocztu był ppor. Robert Horbowy. Byli także żołnierze armii USA. Wśród licznie przybyłych gości byli dowódcy żagańskich jednostek, władze lokalne z przewodniczącą Rady Miasta Wandą Winczaruk, radni, liczne grono pedagogiczne wraz z uczniami, mieszkańcy oraz poczty sztandarowe szkół żagańskich, stowarzyszeń i organizacji kombatanckich. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej wystawiło poczet sztandarowy w składzie: Edward Pożerski, Tadeusz Szmagier i Antoni Budziłło. Narratorem uroczystości był dyrektor Marek Łazarz. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Zbigniew Białkowski oraz por. w st. spocz. Piotr Gubernator. Apel Pamięci odczytał por. Krzysztof Jędrys. Kompania honorowa oddała salwę. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku. Ze "Stowarzyszenia 3. pcz" obecni byli: prezes Stefan Kozak, zastępcy prezesa Włodzimierz Kruk i Tadeusz Wołoszyn, skarbnik Janina Fajger, sekretarz Andrzej Miernicki, Jadwiga Niekrewicz, Jerzy Szałaj, Mieczysław Kupczyk – prezes żagańskiego koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Tadeusz Pluciński.

16. 02. 2018 r.

Admin. Andrzej Miernicki


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

12. 02. 2018 r.

Admin. Andrzej Miernicki