17. 11. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

ŻAGAŃSKIE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

“Polska to jedno z wielu państw podbitych przez silniejszych sąsiadów,

a jednocześnie jedno z niewielu, którym udało się później odrodzić”

Thomas Sowell

 

Święto Niepodległości w 104 rocznicę jej odzyskania zorganizowane zostało przez Burmistrza Miasta Żagań Andrzeja Katarzyńca i rozpoczęło się od mszy w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczysty Apel odbył się na Placu Słowiańskim, przy Urzędzie Miasta. Piękny, słoneczny dzień złotej polskiej jesieni dodał wyjątkowego uroku wspaniałym wydarzeniom, które rozpoczęły się o 10.00. W obchodach udział wzięli: wice marszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, zastępca burmistrza Sebastian Kulesza, starosta żagański Henryk Janowicz, radni miejscy, prezesi stowarzyszeń wojskowych – „Stowarzyszenia 34 BKPanc”, Koła ZŻWP, Koła nr 10 SKMP ONZ, FOPP, delegacje jednostek wojskowych, żołnierze USA, harcerze i mieszkańcy . „Stowarzyszenie 3. pcz” reprezentowali: Krystyna i Stefan Kozak, Janina Fajger, Janusz Nieciecki, Bogdan Sztuba, Andrzej Miernicki, Jerzy Szałaj, Jadwiga Niekrewicz, Tadeusz Wołoszyn. Narratorem był dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich Marek Łazarz. Po podniesieniu biało – czerwonej na maszt i odegraniu hymnu Rzeczpospolitej przemówienie wygłosił burmistrz Andrzej Katarzyniec. Następnie prezes „Stowarzyszenia 3. pcz” Stefan Kozak wręczył, w uznaniu zasług dla naszego stowarzyszenia, mjr. dr. Wiesławowi Chłopek pamiątkowy medal „55. lat 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich”. Następnie odczytano Apel Pamięci, po którym kompania honorowa oddała salwę. Po odegraniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystość kompania honorowa pod dowództwem ppor. Marcina Naumana z 11. Batalionu Dowodzenia odprowadziła sztandar. Kolejnym wydarzeniem był Strat Biegu Niepodległości na Stadionie Arena o godzinie 11.11. W samo południe rozpoczęło się odsłanianie tablic Dębów Pamięci na Placu gen. Stanisława Maczka. Narratorem tego wydarzenia był prezes Koła nr 10 SKMP ONZ Wojciech Ziółkowski. Licznie zebrani uczestnicy mieli okazję wysłuchać informacji od najbliższych członków rodzin o upamiętnionych dębami zmarłych, a zasłużonych dla miasta osób: - o Marii Jastrzębskiej oraz - Leszku Maćkowiaku, Marianie Świątku i Mirosławie Tomiczu. Po zakończeniu II Edycji Dębów Pamięci, o godzinie 13.00, nastąpiło odsłonięcie muralu patriotycznego na fasadzie Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ulicy Wesołej.

11. 11. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki