ŚWIETO 34.BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ

W Kościele Garnizonowym w Żaganiu o godz. 8. 00 rozpoczęła się msza św. poświęcona żołnierzom i pracownikom wojska na którą przybyli zaproszeni goście, kadra, władze samorządowe, młodzież i rodziny. Mszę świętą odprawił kapelan brygady, ks. kpt. Piotr Rokita. Tą podniosłą uroczystością rozpoczęły się obchody święta 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego. Następnie zaproszeni goście, żołnierze i pracownicy cywilni wojska brygady udali się pod pomnik gen. broni Tadeusza Buka, gdzie powitano żołnierzy, którzy biegli w sztafecie ze Spały do Żagania. W ten sposób uczczono pamięć o poległym w katastrofie smoleńskiej dowódcy Wojsk Lądowych, gen. Buku, byłym dowódcy 34BKPanc. Rodzinę generała reprezentowały dzieci, córka Elżbieta i syn Mariusz. Złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku gen. Buka zakończyło uroczystość. Następnie wszyscy udali się na strzelnicę czołgową „Karliki” gdzie odbyły się główne uroczystości. Obecni byli: gen. bryg. Wojciech Grabowski, który reprezentował dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosława Mikę, dowódca 11. LDKPanc gen. bryg. Stanisław Czosnek, byli dowódcy dywizji oraz byli dowódcy 34. BKPanc, płk w st. spocz. Eugeniusz Praczuk żołnierz 4. Brygady Pancernej 1. Korpusu Pancernego, Burmistrz Żagania Daniel Marchewka, władze samorządowe, radni, przedstawiciele Policji i Straży, grono pedagogiczne z uczniami, członkowie żagańskich stowarzyszeń, weterani i kombatanci. Gośćmi specjalnymi byli żołnierze armii sojuszniczych z Niemiec, Belgi i USA. "Stowarzyszenie 3. pcz" reprezentowali: prezes płk rez. Stefan Kozak, z-ca prezesa Tadeusz Wołoszyn, Janina Fajger, Andrzej Miernicki, Zdzisław Opala, Jadwiga Niekrewicz, Marek Zieliński, Mieczysław Kupczyk prezes Koła Związku Żołnierzy WP w Żaganiu oraz poczet sztandarowy w składzie: Edward Pożerski, Edward Sitnicki i Tadeusz Szmagier. Organizatorem uroczystości był dowódca brygady, płk dypl. Dariusz Lewandowski. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej było współorganizatorem święta realizując zadanie publiczne w ramach oferty MON na współfinansowanie. Dowódcą uroczystości był szef sztabu brygady, ppłk. Andrzej Kasperski, który złożył meldunek płk. dypl. Dariuszowi Lewandowskiemu. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu, powitał przybyłych na uroczystość gości. Wojskową asystę honorową stanowiły: poczet sztandarowy i kompania honorowa 34. BKPanc, dowodzona przez kpt. Bartosza Żołyńskiego i orkiestra dywizyjna. Następnie odczytano rozkazy i wręczono kadrze oraz pracownikom wojska medale, odznaczenia państwowe i resortowe oraz odznakę pułku. Płk w st. spocz. Eugeniusz Praczuk wręczył dywizjonowi artylerii samobieżnej odznakę „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych”. Po defiladzie pododdziałów pancerniacy zaprezentowali dynamiczny pokaz działania plutonu czołgów Leopard 2A5 i kołowych transporterów opancerzonych Rosomak wspólnie z 122 mm samobieżnymi haubicami 2S1 Goździk oraz zestawami przeciwlotniczymi Hibneryt. Odbył się też pokaz wyszkolenia żołnierzy z walki wręcz. Ostatnim akordem była defilada sprzętu biorącego udział w pokazie. Uczestnicy święta mieli bardzo szeroką gamę różnorodnych atrakcji, które zadowoliły najbardziej wybrednych. W przygotowanym programie znalazło się wiele atrakcji dla dzieci kadry, pracowników wojska z rodzinami, uczniów i mieszkańców Żagania.

21. 04. 2017 r.

Admin. Andrzej Miernicki


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

20. 04. 2017 r.

Admin. Andrzej Miernicki