ŻYCZENIA

 20. 05. 2017 r.

Admin. Andrzej Miernicki


50. LAT TEMU…

W dniu dzisiejszym, 19 maja 2017 r., odbyły się obchody 50. rocznicy powstania 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej. 3. pcz powstał w 1967 r. z przeformowania 22. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich. W 1989 r. został rozformowany jako jeden z pierwszych, rozpoczynając tym samym zmianę ustrojową w WP. Nasz pułk, jako jedyny wśród jednostek 11. LDKPanc, posiada "żagański" rodowód. O godz. 10.00 rozpoczęła się Msza w intencji żołnierzy i pracowników wojska w Kościele Garnizonowym p.w. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, którą odprawił ks mjr Paweł Wójcik. Na zakończenie mszy delegacja stowarzyszenia w składzie: Stefan Kozak, Janina Fajger i Jan Rzepka złożyła wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej i pomniku "Stowarzyszenia 3. pcz" ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE. Główne uroczystości odbyły się na Skwerze Czołgisty w asyście kompanii honorowej z pocztem sztandarowym 34. BKPanc i orkiestry wojskowej, którą dowodził st. chor. Maciej Kuciewicz. Dowódcą kompanii honorowej był ppor. Tomasz Bora, pocztu sztandarowego ppor. Rafał Kajper, sztandarowym plut. Artur Budziłło asystą kpr. Damian Stępień. Poczet sztandarowy stowarzyszenia wystąpił w składzie: Tadeusz Szmagier, Edward Pożerski i Edward Sitnicki. Uroczystością dowodził mjr Janusz Fajger. Na uroczystości przybyli przedstawiciele władz samorządowych, dowódcy jednostek delegacje: szkół PSP-2, PSP-7 z Żagania, ZS UE ze Świętoszowa z pocztami sztandarowymi, poczty stowarzyszeń wojskowych 42. pz i 11. BZ z Żar oraz koła ZŻWP w Żaganiu, klasy wojskowe ze sztandarami szkół: Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu. Z 10. BKPanc przybył poczet proporcowy przekazany jednostce przez żołnierzy 3. Brygady Pancernej. Licznie stawili się członkowie naszego stowarzyszenia, którzy przybyli z Zielonej Góry, Żar, Głogowa, Wrocławia, Katowic, Jastrzębia, Legnicy, Świętoszowa, Kłodzka, Kudowy – razem 80 osób. Przybyli kombatanci i weterani, byli żołnierze i pracownicy wojska, kadra wraz z rodzinami i mieszkańcy Żagania. Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku ppłk. Andrzejowi Kasperskiemu przez dowódcę uroczystości. Następnie podniesiono flagę państwowej na maszt i odegrano hymn RP. Po przemówieniach prezesa Stefana Kozaka i płk. w st. spocz. Eugeniusza Praczuka, Wojciech Sayna odczytał uchwały: nr 1/05/2017 z 8 maja 2017 r. o wyróżnieniu odznaką ze wstęgą "ZA ZASŁUGI DLA STOWARZYSZENIA 3. PCZ" koło ZŻWP w Żaganiu oraz odznaką indywidualną: Zdzisława Caputę, Dariusza Gierczaka, Lesława Kowalskiego, Mieczysława Kupczyka, Jana Okapca, Sławomira Panasiuka, Jana Pindrala, Edwarda Pozerskiego, Wojciecha Saynę, Edwarda Sitnickiego, Jana Sosnowskiego i Henryka Wawrzyniaka. Dekoracji sztandaru koła ZZWP dokonał ppłk Andrzej Kasperski i prezes Stefan Kozak. Odznaki wręczył prezes "Stowarzyszenia 3. pcz" płk rez. Stefan Kozak wraz z gen. bryg. rez. Adamem Dudą. Uchwałą nr 2/05/2017 z 8 maja 2017 r. wyróżniono ryngrafem okolicznościowym „Stowarzyszenia 3. pcz”: gen. bryg. rez. Adama Dudę, ppłk. Dariusza Lesiuka, ppłk. Ireneusza Maślankę, mjr. Tomasza Rylicha, ks mjr. Pawła Wójcika, st. chor. Macieja Kuciewicza, mjr. rez. Wiesława Chłopka i Leszka Maćkowiaka. Ryngrafem „50- lecia” wyróżniono Karolinę Gałązkę z UM Żagań i wójta Tomasza Niesłuchowskiego. Rzeźbę „Diabeł 3. pcz” przyznano płk. w st. spocz. Eugeniuszowi Praczukowi, płk. w st. spocz. Lesławowi Kowalskiemu i ppłk. w st. spocz. Sławomirowi Panasiukowi. Wyróżniono także szkoły i stowarzyszenia biorące udział w uroczystości zestawami książek i pamiątek. Na zakończenie uroczystości ppor. Magdalena Czekatowska odczytała Apel Pamięci, kompania honorowa oddała salwę honorową. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów przy pomnikach, czołgisty 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego i gen. Stanisława Maczka.

O godz.15.00 rozpoczęło się w "Hotelu Willa Park" Walne Zebranie, które zaakceptowało sprawozdanie z pracy w latach 2016 - 2017 przyjmując stosowną uchwałę. Przyjęto plan pracy stowarzyszenia na lata 2017 - 2021. Obecny Zarząd uzyskał absolutorium. Zaakceptowano sprawozdanie finansowe i z działalności Zarządu. Dokonano także wyboru nowych władz. Na kolejna kadencję wybrani został dotychczasowi członkowie Zarządu Komisji Rewizyjnej. Dokonano także stosownych zmian w statucie. Prezes płk rez. Stefan Kozak podziękował wszystkim za pracę na rzecz stowarzyszenia, kontynuowanie pamięci o pułkowych pancerniakach, utrwalanie historycznych tradycji naszych poprzedników oraz przyjaciołom i sponsorom za wsparcie. Kolejnym punktem programu była promocja nowej książki "50. Lat temu…" wydanej przez stowarzyszenie. Autorem publikacji jest mjr w st. spocz. Andrzej Miernicki a wydawcą znana na rynku Oficyna Wydawnicza DEKORGRAF, Wioletty i Jana Sosnowskich. Wszystkie dotychczasowe nasze publikacje ( było ich 4) zostały wydane przez tą znakomitą oficynę. Wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę najnowszą książkę i wydane na tą okazję pamiątki stowarzyszenia: ryngraf, okolicznościową pocztówkę z kopertą, medal 50-lecia 3. pcz, breloki pamiątkowe, znaczki. Spotkanie przy muzyce zakończyło obchody 50. rocznicy powstania 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich.

19. 05. 2017 r.

Admin. Andrzej Miernicki