Wręczenie sztandaru "Stowarzyszeniu 3. pcz"

18 maja 2013 r.

 


 "Stowarzyszenie 3. pcz" w fotkach