76. ROCZNICA WALK O ŻAGAŃ I EWAKUACJI ALIANCKICH JEŃCÓW WOJENNYCH

Z OBOZÓW STALAG VIII C i STALAG LUFT 3

W dniu 16 lutego 2021 roku o godz. 11.00 przy Muzeum Obozów Jenieckich na Stalagu w Żaganiu rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę walk o Żagań i ewakuacji alianckich jeńców wojennych z obozów Stalag VIII C i Stalag Luft 3. Obchody zorganizował Urząd Miasta Żagań wspólnie z 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej i Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Uroczystość przebiegła zgodnie z przepisami sanitarnymi i z zachowaniem dystansu. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Andrzej Katarzyniec – członek „Stowarzyszenia 3pcz”, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej imienia Króla Jana III Sobieskiego – gen. bryg. Piotr Trytek, dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej - gen. dyw. dr Dariusz Parylak, przewodniczący Rady Miasta Żagań Adam Matwijów, radni Rady Miasta, harcerze, członkowie stowarzyszeń wojskowych. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: prezes Stefan Kozak, Janusz Nieciecki, Edward Sitnicki, Tadeusz Szmagier, Janina Fajger, Andrzej Miernicki, Jerzy Szałaj, Tadeusz Wołoszyn, Edward Pożerski, Mieczysław Kupczyk, Krzysztof Wenzel i Urszula Lecka. Gospodarz uroczystości dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich Marek Łazarz, w informacji o rocznicy wydarzeń powiedział między innymi: „Rok 1945 był dla dziejów Żagania czasem tragicznych wydarzeń. W styczniu pojawiło się w mieście dodatkowo, niemal 100 000 uciekinierów ewakuowanych z terenów wschodnich Niemiec przed zbliżającym się frontem i Armią Czerwoną. Wraz z ich dalszą ewakuacją rozpoczęła się ucieczka z miasta stałych niemieckich mieszkańców oraz rozpoczęto ewakuację jeńców z obozów jenieckich w głąb Rzeszy. Pociągi wywoziły tysiące cywilów. Jeńców zaś pędzono zamrożonymi szlakami śmierci. Kulminacja walk o miasto miała miejsce w dniach 15 i 16 lutego”. Po informacji nastąpiło złożenie kwiatów przy pomniku.

Korzystając z obecności osób, które w szczególny sposób wniosły wkład do współpracy w realizacji celów statutowych naszej Organizacji, z okazji XV-lecia „Stowarzyszenia 3pcz”, Prezes Stefan Kozak, wręczył: Odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia 3pcz” (złote i srebrne), „Medale Pamiątkowe Stowarzyszenia 3pcz”, dyplomy uznania i podziękowania. Uroczystość zakończyło zaproszenie do wspólnego zdjęcia.

 16. 02. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

13. 02. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki