II SPOTKANIE OPŁATKOWE ŻAGAŃSKICH STOWARZYSZEŃ WOJSKOWYCH

Po raz drugi, 20 grudnia 2023 roku o godz. 1700 , odbyło się przygotowane przez cztery żagańskie stowarzyszenia wojskowe spotkanie opłatkowe. Zorganizowali je prezesi zarządów: Janusz Nieciecki w imieniu prezesa Stefana Kozaka (główny organizator) - Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej, Wojciech Ziółkowski - Koło nr 10 Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Zbigniew Śliżewski - Stowarzyszenie Tradycji 34. Brygady Kawalerii Pancernej oraz Mieczysław Kupczyk - Koło Związku Żołnierzy WP (ZŻWP). Uroczystość odbyła się w Hotelu „Willa Park” państwa Haliny i Jana Okapców. W tradycyjnym opłatku uczestniczyło 54 osoby z Żagania, Starego Żagania, Żar, Legnicy, Nowej Soli, Iłowej, Szczepanowa, Kożuchowa, Świętoszowa, Bolesławca i Osiecznicy. Wśród zaproszonych gości byli: Henryk Janowicz - starosta żagański wraz z sekretarzem powiatu panią Iwoną Hryniewiecką, Andrzej Katarzyniec - burmistrz Żagania, Adam Matwijów – przewodniczący Rady Miasta, płk Jerzy Biryłko – dowódca 34. BKPanc., gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Szura - prezes Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków (FOPP), Sylwin Andrzej Jarosz – prezes Koła ZŻWP im. 13. Pułku Zmechanizowanego. Po powitaniu i złożeniu życzeń przez Zbigniewa Śliżewskiego głos zabrali: Henryk Janowicz, Zbigniew Szura i Bogdan Sztuba. Następnie zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne. Spotkanie było też okazją do upamiętnienia minutą ciszy naszych kolegów, którzy w 2022 roku „odeszli na wieczną wartę”. Czas integracji członków i sympatyków żagańskich stowarzyszeń wojskowych upłynął w podniosłej, rodzinnej i serdecznej atmosferze. W rozmowach wracały wspomnienia wydarzeń z lat służby w jednostkach 11. Dywizji. Uczestnicy otrzymali stroiki bożonarodzeniowe przygotowane przez Panią Janinę Fajger. Starosta wraz z Panią sekretarz wręczyli uczestnikom słodycze. Za świąteczne udekorowanie sali oraz przygotowanie pysznych wigilijnych potraw - serdecznie dziękujemy!

20. 12. 2023 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

14. 11. 2023 r.

Admin. Andrzej Miernicki