95. LAT PŁK. MGR. INŻ. EUGENIUSZA PRACZUKA

„Wszystko rozpoczyna się od myśli.
Myśli prowadzą do uczuć,
uczucia prowadzą do działań,
działania prowadzą do rezultatów”
John Beck

5 marca 2022 roku o godz. 13.00 w restauracji „Słoneczko” w Godzikowicach spotkali się przyjaciele i znajomi szanownego jubilata. Pułkownik mgr inż. Eugeniusz Praczuk - wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego dwa dni wcześniej, 3 marca skończył 95 lat. Uczestnicy spotkania, swoją obecnością i wyrazami sympatii wyrazili szacunek, wdzięczność i podziw dla aktywności Jubilata, jego zasług w utrzymywaniu pamięci o losach żołnierzy Korpusu, o ich miejscu w historii Wojska Polskiego. Pułkownik Eugeniusz Praczuk jest wspaniałym symbolem tworzenia szacunku do przeszłości. Jego postawa i zapał w tworzenie postaw patriotycznych młodzieży wykracza poza region związany z Oławą. Z życzeniami pancernego zdrowia i stu lat dla Jubilata oraz kwiatami dla małżonki przybyli: Tomasz Frischmann - Burmistrz Miasta Oława, Zdzisław Brezdeń – Starosta Oławski, gen. broni Mieczysław Stachowiak, gen. dyw. Janusz Bronowicz, gen. dyw. dr Dariusz Parylak – dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. bryg. Zbigniew Szura, gen. bryg. Jan Wojno - zastępca dowódcy - szef sztabu 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Licznie stawiły się delegacje żołnierzy z jednostek wojskowych garnizonów Żagań, Świętoszów, Wrocław, Brzeg. Życzenia składali przedstawiciele środowisk byłych żołnierzy Wojska Polskiego oraz koledzy kombatanci z Czech. Stowarzyszenie 3. pcz im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: prezes Zarządu płk Stefan Kozak, Krystyna Kozak i Andrzej Miernicki. Wraz z życzeniami i kwiatami wręczyliśmy jubilatowi prezent oraz pierwszy egzemplarz książki pt. „#PAMIĘCI 11” wraz z pierwszym medalem „55. lat 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich”.

Link

05. 03. 2022 r.
                                                                                                       Admin. Andrzej Miernicki


77. ROCZNICA WALK O ŻAGAŃ I EWAKUACJI ALIANCKICH JEŃCÓW WOJENNYCHZ OBOZÓW STALAG VIII C i STALAG LUFT 3

16 lutego 2022 roku o godz. 12.00 na Placu Generała Stanisława Maczka w Żaganiu rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę walk o Żagań i ewakuacji alianckich jeńców wojennych z obozów Stalag VIII C i Stalag Luft 3. Obchody zorganizował burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z Muzeum Obozów Jenieckich. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Andrzej Katarzyniec – członek Stowarzyszenia 3 pcz, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej imienia Króla Jana III Sobieskiego – gen. dyw. Piotr Trytek, dowódcy żagańskich jednostek, przewodniczący Rady Miasta Żagań Adam Matwijów, radni Rady Miasta, harcerze, członkowie stowarzyszeń wojskowych. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: prezes Stefan Kozak, Janina Fajger, Jadwiga Niekrewicz, Andrzej Miernicki, Edward Pożerski, Mieczysław Kupczyk – prezes Koła Związku Żołnierzy WP. W poczcie towarzyszenia byli: Krzysztof Wenzel, Tadeusz Szmagier i Zbigniew Podedworny. Narratorem uroczystości był mjr Aleksander Wojas. Po przemówieniu burmistrza, wicestarosta Anna Michalczuk wręczyła „Gwiazdę Pamięci – Polska Niepodległa 1918” dla por. Piotra Gubernatora i Jana Mazura. Na zakończenie obchodów delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku 1. Korpusu Pancernego WP i 1. Polskiej Dywizji Pancernej.

16. 02. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki