79. ROCZNICA WALK O ŻAGAŃ I EWAKUACJI OBOZÓW JENIECKICH

Uroczystości z okazji 79. rocznicy walk o Żagań i ewakuacji obozów jenieckich rozpoczęły się o godz. 12:00 na Placu Generała Stanisława Maczka przy pomniku żołnierzy 1. Korpusu Pancernego WP i 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Zorganizowane zostały przez Urząd Miasta Żagań, 11. Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej oraz Muzeum Obozów Jenieckich (MOJ). Narratorem był dyrektor MOJ Marek Łazarz. O godz. 11:50 wprowadzono kompanię honorową, którą wystawiła 34. Brygada Kawalerii Pancernej. Przy dźwiękach hymnu RP, podniesiono flagę państwową. W uroczystościach udział wzięli: mjr Eugeniusz Jaworski - weteran II wojny światowej, burmistrz Żagania - Andrzej Katarzyniec, Anna Michalczuk – wicestarosta, Adam Matwijów - przewodniczący Rady Miasta, dowódcy jednostek garnizonu: gen. bryg. Piotr Fajkowski - dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, płk Jerzy Biryłko – dowódca 34. BKPanc, płk Leszek Zamęcki – dowódca 11. Pułku Logistycznego, płk Edward Kosałka – Komendant 43. Wojskowego Oddziału Gospodarczego ze Świętoszowa, żołnierze wojsk USA stacjonujący w Żaganiu. Obecni byli również przedstawiciele Biblioteki i ŻPK, spółek, firm oraz stowarzyszeń wojskowych. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: poczet sztandarowy w składzie: Janusz Nieciecki, Krzysztof Wenzel i Edward Sitnicki oraz liczna delegacja w składzie: prezes Stefan Kozak, Wanda Ciemniak, Janina Fajger, Krystyna Kozak, Andrzej Miernicki, Dorota Nieciecka, Jadwiga Niekrewicz, Maria Sitnicka, Tadeusz Wołoszyn. Ponadto uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich. Po przemówieniu okolicznościowym Andrzeja Katarzyńca prezesi: Stefan Kozak ze Stowarzyszenia 3. pcz oraz Wojciech Ziółkowski z Koła nr 10 SKMP ONZ odczytali uchwały i wręczyli medale dla: Tadeusza Wołoszyna ze Stowarzyszenia 3. pcz oraz Krzysztofa Cękały i Sylwestra Fabickiego z Koła nr 10. Następnie odczytany został Apel Pamięci, oddana Salwa honorowa i odśpiewana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Uroczysty Apel zakończyło złożenie kwiatów przy pomniku i wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

16. 02. 2024 r.                                           

Admin. Andrzej Miernicki


 

14. 02. 2024 r.

Admin. Andrzej Miernicki