82. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

 „W pokoju synowie grzebią swoich ojców,

a na wojnie – ojcowie swoich synów”.

Ryszard Kapuściński

Obchody zorganizował Andrzej Katarzyniec – Burmistrz Miasta Żagania wspólnie z gen. dyw. Piotrem Trytkiem – dowódcą 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11.LDKPanc). Narratorem uroczystości był Marek Łazarz – dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich, który powiedział: „Spotykamy się dziś tu, na pl. Generała Maczka, przy pomniku żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej i 1. Korpusu Pancernego WP by upamiętnić 82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej – najtragiczniejszego konfliktu zbrojnego w historii świata. Wojna wybuchła 1 września 1939 roku po ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę. Pierwszy etap wojny nazywany „kampanią wrześniową" dla tysięcy polskich żołnierzy zakończył się właśnie tu - w obozie jenieckim Stalag VIIIC. Wielu z nich zostawiło tu życie”.

Uroczystość rozpoczęła się od meldunku dowódcy uroczystości - mjr. Bartosza Wirskiego złożonego gen. dyw. Piotrowi Trytek – dowódcy 11.LDKPanc. Następnie Orkiestra Garnizonowa odegrała hymn państwowy, podczas którego wciągnięto flagę biało-czerwoną na maszt. Marek Łazarz powitał zebranych, wśród których byli: prezes Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych, weteran II WŚ por. w st. spocz. Piotr Gubernator i Eugeniusz Jaworski, Przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów, Starosta Powiatu Żagańskiego Henryk Janowicz, Wójt Gminy Żagań Leszek Ochrymczuk, przedstawiciele jednostek 11. LDKPanc, 34. BKPanc, 1O.BKPanc, 11.bdow, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Nadleśnictwa Żagań, spółek, firm, stowarzyszeń: Związek Żołnierzy WP, Stowarzyszenie 3pcz, Koło nr 10 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Żaganiu, Związku Sybiraków, Światowego Związku Żołnierzy AK, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, uczniowie szkół żagańskich i harcerze. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: Stefan Kozak – prezes, Janina Fajger – skarbnik, Jerzy Szałaj, Andrzej Miernicki i Marek Józefaciuk. Po okolicznościowych przemówieniach Burmistrza i Piotra Gubernatora, por. Wioleta Wójciak odczytała Apel Pamięci, po którym kompania honorowa oddała salwę. Delegacje złożyły przy pomniku wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyło wykonanie Pieśni Reprezentacyjnej WP. Kompanie honorową z pocztem sztandarowym i flagowym, pod dowództwem ppor. Piotra Fiszera wystawił 11. Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego.

01. 09. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

30. 08. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki