ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

06. 09. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

DZIEŃ KOMBATANTA 2021 W OŁAWIE

Oławskie obchody „DNIA KOMBATANTA" odbyły się 2 września. Organizatorem był vice prezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatanta 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP, płk mgr inż. Eugeniusz Praczuk wraz z Burmistrzem Oławy Tomaszem Frischmannem i Starostą oławskim Zdzisław Brezdeń. Dowódcę 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej reprezentował zastępca gen. bryg. Jan Wojno. Obecni byli: gen. dyw. Janusz Ornatowski, gen. dyw. dr Dariusz Parylak, gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr i gen. bryg. Zbigniew Szura, dowódca 10 pdow – płk dypl. Dariusz Dejneka oraz delegacje z licznych jednostek wojskowych. Kompanię honorową z pocztem sztandarowym wystawiła 10. BKPanc ze Świętoszowa, którą dowodziła por. Zawal. Uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa z Wrocławia. W obchodach wzięły udział władze samorządowe, delegacje Policji, Państwowej Straży Pożarnej, harcerze, uczniowie szkół, mieszkańcy miasta i regionu, delegacja czeskich kombatantów, delegacje: zaproszeni goście. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: płk Stefan Kozak prezes, Krystyna Kozak i mjr Andrzej Miernicki. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.30 od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Losów Ojczyzny. Następnie kombatanci i goście, w asyście kompanii honorowej i orkiestry, przeszli do Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia gdzie odbyła się Msza Święta w intencji kombatantów. Po mszy uczestnicy udali się na plac przed oławski Ratusz. Po złożeniu przez dowódcę uroczystości meldunku gen. bryg. Janowi Wojno odegrano hymn państwowy i wciągnięto flagę państwową na maszt. Orkiestra odegrała marsz 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego. Płk Eugeniusz Praczuk powitał zebranych i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Głos zabrali również: prezes Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków gen. bryg. Zbigniew Szura oraz Burmistrz Miasta. Następnie odczytano decyzje nadające odznaczenia i wyróżnienia. Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień przez płk Eugeniusza Praczuka, por. Parecki odczytał Apel Pamięci na zakończenie, którego oddano salwę honorową. Uroczystość zakończyło odegranie przez orkiestrę wojskową Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Następnie obyła się defilada pododdziałów. Wykonano wspólne zdjęcie uczestników obchodów. Dla młodzieży i mieszkańców Oławy jednostki wojskowe zorganizowały pokaz sprzętu będącego na ich wyposażeniu.

02. 09. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki