ŚWIĘTO 34. BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ

22 kwietnia o godz. 1100 na Skwerze Czołgisty Apelem Pamięci rozpoczęły się obchody święta 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego. W uroczystościach wzięli udział: gen. dyw. Piotr Trytek – dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, byli dowódcy brygady: płk w st. spocz. Andrzej Solnica, gen. bryg. rez. Andrzej Sobieraj, płk rez. Piotr Franciszek Zieja oraz dowódcy jednostek wojskowych, Mariusz Buk - syn śp. gen. broni Tadeusza Buka, starosta Henryk Janowicz z wicestarostą Anną Michalczuk, zastępca burmistrza Żagania Sebastian Kulesza, przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów, klasy mundurowe, przedstawiciele stowarzyszeń wojskowych, byli żołnierze brygady, pracownicy Resortu Obrony Narodowej. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentowali: prezes Stefan Kozak, Andrzej Miernicki, Jadwiga Nekrewicz, Bogdan Sztuba, Waldemar Miziński, Mieczysław Kupczyk – prezes żagańskiego Koła ZŻWP.

Uroczystość odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Kompanię honorową z pocztem sztandarowym wystawił 1. Brabancki batalion czołgów - dowódca kompanii kpt. Grzegorz Piotrowski, dowódca pocztu sztandarowego por. Damian Bogucki, sztandarowy st. chor Bartosz Kozłowski i asysta sierż. Kamil Guza. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra wojskowa z Żagania, której tamburmajorem jest chor. Stanisław Kuciewicz. Po przybyciu dowódcy brygady oraz złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, szefa sztabu brygady ppłk. Marka Fiałka, została podniesiona flaga państwowa na maszt. Odegrano hymn państwowy oraz marsz 34. Brygady Kawalerii Pancernej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili gen. dyw. Piotr Trytek oraz płk Marcin Adamski – dowódca 34. Brygady Kawalerii Pancernej. Następnie odczytano rozkazy o wyróżnieniu żołnierzy i pracowników resortu Obrony Narodowej. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

Podczas Spotkania Pokoleń Andrzej Miernicki wręczył dowódcy Dywizji swoją najnowszą książkę pt. „#PAMIĘCI 11”. Prezes Stefan Kozak wręczył dowódcy Brygady i prezesowi Stowarzyszenia Tradycji 34. BKPanc płk Zbigniewowi Śliżewskiemu – medale upamiętniające 55. rocznicę powstania 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, nową książkę oraz życzenia dla stanu osobowego jednostki i członków Stowarzyszenia Tradycji 34 BKPanc.

O godz. 1700 w kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego odprawiono mszę w intencji żołnierzy i pracowników resortu Obrony Narodowej 34. BKPanc, którą odprawił proboszcz ks. ppłk  Stanisław Garbacik. Po mszy uczestnicy udali się przed pomnik gen. Tadeusza Buka, przy którym złożyli wiązanki kwiatów. W delegacji do złożenia wiązanki od Stowarzyszenia 3. pcz byli: Stefan Kozak, Mieczysław Kupczyk i Bogdan Sztuba.

22. 04. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki


ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

20. 04. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki