OSTATNIA DROGA ś.p. st. chor. sztab. rez. Andrzeja CHORĄŻEGO

Informacje o śmierci bliskich, przyjaciół, kolegów czy dobrych znajomych zawsze nas zaskakują. Napełniają smutkiem, żalem, ale niosą także refleksje. Zamiast krzyku i rozpaczy może lepiej powiedzieć sobie wtedy – „trudno, taki los”. Kiedy dotarła do nas wiadomość o śmierci Andrzeja Chorążego, dniu 1 października 2021 roku, nasi członkowie przyjęli ją z niedowierzaniem. Ostatnio wielu z Nas rozmawiało z Nim. Dzielił się swoimi troskami ze swojej działalności we Wspólnocie Mieszkańców. Nie mogliśmy pogodzić się z tą wiadomością. 6 października zebraliśmy się w Głogowie, na szczególnej zbiórce, tak jak przez lata razem z Nim stawaliśmy na apelach w: 34. Batalionie Łączności, 3. Drezdeńskim Pułku Czołgów Średnich, sztabie dywizji i 11. Batalionie Remontowym, by oddać hołd odchodzącemu na wieczną wartę starszemu chorążemu sztabowemu Andrzejowi CHORĄŻEMU. Żegnamy człowieka skromnego, ale bardzo szlachetnego, który wzorowo wypełniał swoje żołnierskie obowiązki.

Urodził się i wychował w Szprotawie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczął naukę w szprotawskim Liceum Ogólnokształcącym, które ukończył w 1969 roku. Po maturze, we wrześniu został kadetem Centrum Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu na kursie dwuletnim. 28 sierpnia 1971 roku został promowany na stopień młodszego chorążego Wojska Polskiego. Po promocji otrzymał przydział służbowy do 11. Drezdeńskiej Dywizji Pancernej. Zawodową służbę wojskową rozpoczął, jako Szef Zaopatrzenia Mundurowego w 34. Batalionie Łączności. 3 listopada 1977 roku przyjął obowiązki Szefa Zaopatrzenia Mundurowego 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich. Pełnił je osiem lat - do 13maja 1985 roku. W latach 1985 – 1990 był pomocnikiem Szefa Służby Mundurowej 11. dywizji. Od maja 1990 roku, na prośbę ppłk. Stefana Kozaka, ponownie został Szefem Zaopatrzenia Mundurowego by utworzyć służbę mundurową w 11. Batalionie Remontowym. Kierowana przez niego służba zaopatrzenia była wielokrotnie sprawdzana i bardzo wysoko oceniana. Dzięki Jego profesjonalizmowi i sumienności zawsze uzyskiwał bardzo dobre wyniki. Był wielokrotnie wyróżniany, odznaczany i mianowany na kolejne stopnie. Odpowiedzialny za podwładnych, szanujący przełożonych. Lubiany przez żołnierzy za ogromny zasób wiedzy oraz komunikatywny sposób jej przekazywania. Zawsze na pierwszym miejscu widział człowieka i jego problemy. Jako żołnierz pracował i służył Ojczyźnie najlepiej jak mógł. Swoim spokojem, pogodnym przyjmowaniem rzeczywistości zjednywał sobie sympatię wszystkich: przełożonych, podwładnych, kolegów i przyjaciół. W każdej chwili gotowy do bezinteresownej pomocy tym, którzy tego potrzebowali. Wielu z nas miało zaszczyt i przyjemność współpracować z nim w strukturach jednostek 11. dywizji. Był wspaniałym kolegą. Dzieląc się swoim doświadczeniem pomógł innym unikać wielu debiutanckich błędów.

Po 30 latach wzorowej służby dla RP 30 września 1998 roku odszedł do cywila z 11. batalionu remontowego w stopniu starszego chorążego sztabowego. Jako czynny żołnierz, był aktywnym uczestnikiem współpracy ze środowiskami byłych żołnierzy. Po utworzeniu Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, w 2006 roku włączył się do pracy na jego rzecz. Andrzej to przede wszystkim troskliwy syn i brat. Po odejściu z wojska przejął opiekę nad swoim tatą. Od 21 lat mieszkał w Głogowie. Tu także aktywnie działał w Radzie Mieszkańców. Był bardzo skromnym człowiekiem.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 12. 30 mszą w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Brzostowie odprawioną przez ks. Zbigniewa Majewskiego. W ostatniej drodze Andrzejowi towarzyszyli: rodzina, ksiądz, asysta wojskowa z 4. Batalionu Inżynieryjnego, delegacja z 11. Batalionu remontowego w Żaganiu, przyjaciele, koleżanki, koledzy, znajomi. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3 Brygady Pancernej reprezentowali: poczet sztandarowy w składzie: Janusz Nieciecki, Marek Józefaciuk i Krzysztof Wenzel oraz Stefan Kozak, Lech Barański z małżonką, Jan Bartyzel i Andrzej Miernicki. W imieniu koleżanek i kolegów z lat służby zmarłego pożegnał prezes Stefan Kozak. Złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz od członków stowarzyszenia.

Przywołując słowa Wisławy Szymborskiej:

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” zapewniam Cię drogi Kolego Andrzeju, że na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i w naszych sercach.”

06. 10. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

50. ROCZNICA MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W ŻAGANIU

„Nie można pytać życia o sens,

można mu tylko samemu sens nadać”

Romain Gary

W dniu dzisiejszym na terenie dawnego obozu odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia powstania muzeum. 3 października 1971 roku odbyła się uroczystość otwarcia Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu. Wstęgę przeciął ówczesny Burmistrz Franciszek Walter. Obóz znany jest przede wszystkim z brawurowej ucieczki lotników w 1944 roku. W czasie II Wojny Światowej przetrzymywano w nim blisko 50 tysięcy żołnierzy różnych narodowości walczących z III Rzeszą. Powołane pół wieku temu muzeum miało upamiętnić żołnierzy wielu narodowości przebywających w niewoli. W 2009 roku nazwę zmieniono na Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Rocznicowe obchody zorganizował Burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec wspólnie z dyrektorem muzeum Markiem Łazarzem, dowódcą 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Piotrem Trytkiem. W uroczystościach udział wzięli: Przewodniczący Radv Miasta Żagań Adam Matwiiów, skarbnik Teresa Łapczyńska, sekretarz Anita Staszkowian, Aleksandra Mrozek Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego wicestarosta Żagański Anna Michalczuk, Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Członek Zarządu Fundacji Pamięć. Edukacja. Kultura - Jakub Sochoń, Grażyna Marciniak Walter wraz z mężem, Aleksandra Jakubiak i Wiesława Winczaruk – żony byłych dyrektorów. Dowódcę dywizji reprezentował zastępca gen. bryg. Jan Wojno, dowódcę 34. BKPanc – ppłk. Marcin Markowski dowódca 1. Brabanckiego batalionu czołgów, Oddział Żandarmerii Wojskowej reprezentował komendant płk dr Daniel Kowalczyk, Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował ppłk. Dariusz Kląskała, dowódcę ll. Batalionu Dowodzenia reprezentowała kpt Monika Tkacz. Ze Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej udział wzięli: prezes Stefan Kozak, zastępca Tadeusz Wołoszyn, skarbnik Janina Fajger, Agnieszka Grzybowska, Sylwester Halat, Krystyna Kozak, Urszula Lecka, Andrzej Miernicki, Leszek Reszko, Danuta Stolarz, Jerzy Szałaj, Bogusława Symonowicz, Anna Wołoszyn.

Od godz. 10:00 rozpoczęło działalność – „Miasteczko wojskowe” na terenie przyległym, które miało w programie pokaz statyczny sprzętu i uzbrojenia 11. LDKPanc - czołgu Leopard 2A4, T-72, czołgu T-34-85, armato-haubicy samobieżnej DANA, WZT-3 oraz KTO Rosomak, urządzenie treningowe Cyklop i wiele innych wojskowych atrakcji. Swój sprzęt zaprezentowali żołnierze armii USA. Rozwinięte były stoiska promocyjne jednostek 11. Dywizji oraz Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, które zaprezentowało pojazdy historyczne i prowadziło warsztaty archeologiczne dla dzieci. O godz. 11:00, po powitaniu gości przez dyrektora muzeum, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Andrzej Katarzyniec, który następnie poczęstował zebranych okolicznościowym tortem. Były także wystawy okolicznościowe oraz występy artystyczne: Orkiestry Wojskowej 11. LDKPanc, Klubu 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, Chóru OCTAVA z Żagania, pokazy tańca FREESTYLE, Hip Hop, Break Dance, House Electric Boogie oraz dynamiczny pokaz nowoczesnych sztuk walki. Mieszkańcom Żagania, młodzieży i wszystkim uczestnikom dopisywały humory i wspaniała pogoda.

03.10. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki