29. pułk

        

        "70. rocznica powstania pułku to dla „Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 29. Pułku” dobra okazja, by przypomnieć ludzi, którzy tworzyli historię 29. Pułku Piechoty, 29. Zmotoryzowanego Pułku Piechoty, 29. Pułku Czołgów Średnich i 29. Pułku Zmechanizowanego. Począwszy od 6 października 1944 r. – rozpoczęcia w Rzeszowie formowania 29. Pułku Piechoty – do 1992 roku, kiedy 29. Pułk Zmechanizowany rozkazem przełożonych został przeniesiony do garnizonu Świętoszów.

         Czarnobiałe fotografie niniejszej książki-albumu zatrzymują w kadrze istotną część życia w koszarach i na poligonach na przestrzeni półwiecza istnienia 29. pułku pod różnymi nazwami i w odmiennych strukturach organizacyjnych. Książka-album jest podzielona na trzy części. Pierwsza – rys historyczny, druga – pogrupowane chronologicznie dekadami zdjęcia     z życia pułku, trzecia – historia Stowarzyszenia.

         Wiele wysiłku i trudu kosztowało dotarcie do byłych żołnierzy pułku i ich rodzin, wypożyczenie zdjęć i wykonanie ich duplikatów. Dużo czasu poświęciliśmy na przygotowanie opisów zdjęć: by właściwie odczytać stopnie wojskowe (nie zawsze na zdjęciach widoczne), odnaleźć w pamięci niektóre imiona i nazwiska oraz czas zatrzymania w kadrze. Dołożyliśmy wielu starań, by wszystko się zgadzało. Ale czy będzie? – dopiero się okaże, kiedy książka-album trafi do rąk czytelników. Mamy oczywiście świadomość, że nie ustrzegliśmy się pomyłek i błędów (oby ich jak najmniej!); tych, których one dotknęły, jak również ich rodziny i bliskich, serdecznie przepraszamy. Tylko tyle możemy zrobić.

Żywimy nadzieję – jakkolwiek zabrzmi to nieskromnie – że niniejsza książka-album dla wielu będzie źródłem refleksji           i wspomnień".

Redakcja

  

29pp

 


NOWY WYMIAR…

Od marca tego roku wszystkie pomysły nabrały nowego kształtu i weszły w nowy wymiar ich realizacji. Departament Wychowania i Promocji Obronności ogłosił wyniki Otwartego Konkursu Ofert z dnia 19 listopada 2013 r. które zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymały dotację na realizację zadania publicznego. Wśród bardzo wielu była też oferta Stowarzyszenia byłych żołnierzy 29. PUŁKU. Oferta organizacji Zlotu Żołnierzy Garnizonu Żagań z okazji „70. Rocznicy powstania 29. Pułku Piechotyi 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego” zarejestrowana pod numerem ewidencyjnym 345 001 uzyskała dofinansowanie w wysokości 11.850,00 zł. Wszystkie prace związane z realizacją tego zadania zostaną zakończone do 15 maja tego roku. Bardzo wydatnej pomocy udzieliły stowarzyszenia: Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego oraz nowopowstałe - 21 stycznia 2014 r.       - Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 11. Batalionu Dowodzenia. Należy też wymienić Urząd Miasta Żagań i osobiste zaangażowanie Burmistrza Pana Daniela MARCHEWKI oraz Starosty Powiatu Żagańskiego Pani Anny MICHALCZUK. W dotychczasowej historii działalności społecznej jest to pierwsza tak szeroka inicjatywa gromadząca we wspólnym działaniu tyle organizacji pozarządowych. Jednak nie u wszystkich inicjatywa ta znalazła poparcie i dlatego niektórzy do dziś nie podjęli decyzji o wsparciu zadania. W dotychczasowej działalności stowarzyszenia realizowały zadania na rzecz                11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej ale tylko samodzielnie, i tak: Stowarzyszenia byłych żołnierzy 29. PUŁKU realizowało jedno zadanie, Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich zrealizowało 4 zadania. Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków też jedno. Dopiero w tym roku połączone siły czterech organizacji realizują swoje zadanie przy współfinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej. Inicjatywa która zrodziła sie na V Zjeździe "Stowarzyszenia 3. pcz" w 2013 roku doczeka sie realizacji przez tak wspaniałe gremium.

 Z

Admin. Andrzej MIERNICKI