Z HISTORII ŻAGAŃSKICH (I NIE TYLKO) ZLOTÓW PANCERNIAKÓW

30 lat temu żagański garnizon gościł weteranów II wojny światowej – byłych żołnierzy jednego z dwóch największych polskich związków pancernych 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego. Wybór miejsca spotkania był w pełni uzasadniony, bowiem ówczesna 11. Dywizja Pancerna im. Króla Jana III Sobieskiego kontynuowała od 1967 r. tradycje bojowe tej wielkiej jednostki. Później zloty weteranów przeniesione zostały na Lubelszczyznę, do Chełma, Sawina i Zawadówki, czyli do miejscowości, gdzie formowały się oddziały i pododdziały 1. Korpusu Pancernego. Od początku lat 90-tych XX w. do organizowanych zlotów dołączyli byli żołnierze 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, dając tym samym początki wielkiej pokoleniowej rodziny pancerniackiej.

Poniżej prezentuję wykaz takich pokoleniowych spotkań żołnierskich, które przyjęły nazwę zlotów.

 I Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego odbył się w Żaganiu w dniach 6 - 7 października 1984 r. w czasie, którego utworzono Ogólnopolski Klub Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP. Na Prezesa wybrano wówczas gen. bryg. dr. Edwarda Łańcuckiego. Prezesem honorowym zaś został gen. broni Eugeniusz Molczyk. Powołano również dwie komisje: historyczną i propagandową.

Kolejny II Zlot Kombatantów przeprowadzono w dniach 19 - 21 październik 1985 r. w Żaganiu. Najważniejszym momentem tej uroczystości było odsłonięcie pomnika 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego – „czołgu T-34”. Nikt zapewne wówczas nie przypuszczał, że ten plac usytuowany tuż przy bramie wjazdowej do żagańskich koszar stanie się „kamieniem węgielnym” dzisiejszego Skweru Czołgisty (wcześniej nazywany Skwerem Pancerniaka).

 III Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP zorganizowano w Chełmie, w dniach 1 - 2 września 1987 r., gdzie w latach 1944-45 stacjonowało dowództwo i sztab 1. Korpusu Pancernego.

Trzy lata później, w dniach 5 - 6 maja 1990 r., Żagań podejmował uczestników IV Zlotu Kombatantów. Udział w zlocie wzięło 262 uczestników, w tym 26 zaproszonych gości oraz 8 weteranów radzieckich – również byłych żołnierzy 1. KPanc. Odbyło sie także walne zebranie członków klubu, na którym ponownie prezesem został wybrany gen. bryg. dr Edward Łańcucki.     W tym czasie do klubu należało 743 członków reprezentujących 12 kół terenowych. Byli także członkowie niezrzeszeni       w liczbie 38 osób.

W dniach 10 - 12 września 1991 r., w ramach święta 11. Dywizji odbył się I Zlot Wojsk Pancernych w Żaganiu do udziału,     w którym zostali zaproszeni kombatanci 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, mieszkający w kraju i zza granicą. Dowództwo dywizji postanowiło wówczas przyjąć tradycje bojowe 1. Polskiej Dywizji Pancernej utworzonej             i wałczącej na Zachodzie Europy, z zachowaniem kontynuowanych dotychczas tradycji 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP.

I Światowy Zlot Kombatantów Polskich zorganizowano w Warszawie w dniach 14 - 15 sierpnia 1992 r. Po raz pierwszy spotkali się tam kombatanci walczący o niepodległość Rzeczpospolitej na różnych frontach II wojny światowej. 15 sierpnia na Pl. Marszałka Piłsudskiego, w obecności ok. 400 pocztów sztandarowych, odprawiono mszę za Ojczyznę. Oddano 24 salwy armatnie. Od tego dnia, decyzją Ministra Obrony Narodowej,15 sierpnia ustanowiony został Świętem Wojska Polskiego.

V Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP odbył sie w dniach 10 -12 września 1993 r. w Żaganiu. Głównym punktem uroczystości Święta 11. Dywizji i zarazem zlotu było odsłonięcie pomnika ku czci żołnierzy pancerniaków 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego i 1. Polskiej Dywizji Pancernej przy obecnym Placu Generała Stanisława Maczka.

Następny VI Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP zorganizowano w dniach 13-14 maja 1995 r. w Chełmie. W tym przedsięwzięciu udział wzięło ponad 300 osób z terenu kraju oraz delegacja reprezentująca Związek Kół    1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

VII Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego odbył sie w dniach 17-18 maja 1997 r. w Chełmie - Zawadówce - Sawinie. Szkoła Podstawowa w Zawadówce im. 4. Brygady Pancernej WP otrzymała sztandar ufundowany przez pancerniaków. Z kolei w Sawinie na pomniku chwały i pamięci o 1 Korpusie Pancernym umieszczono dwie pamiątkowe tablice, na których przedstawiono szlak bojowy korpusu i poniesione straty podczas walk.W maju tego samego roku po raz pierwszy nadano uczestnikom VII Zlotu Odznakę Honorową 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, posiadającą rangę korpuśnej, choć zaliczana jest do odznak pułkowych z prawem noszenia jej przez frontowych żołnierzy.

Obchodzone w dniach 11-12 września 1999 r. święto 11. Dywizji Kawalerii Pancernej zbiegło sie ze Światowym Zjazdem byłych żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, na który przybyło około 150 pancerniaków gen. Maczka i około 50 kombatantów 1. Korpusu Pancernego.

VIII Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego odbył sie w dniach 10-11 czerwca 2000 r. w Sawinie.

IX Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego odbył sie w dniach 18-19 czerwca 2004 r. w Chełmie i Zawadówce. Pierwszego dnia odbyła się uroczysta akademia w Chełmskim Domu Kultury, po której odbyło się spotkanie kombatantów i zaproszonych gości w Zawadówce, gm. Rejowiec. Drugi dzień zlotu zaplanowano w Sawinie - Msza Święta i uroczystości przy Pomniku Czołgu. W Zlocie uczestniczyły zagraniczne delegacje z Czech, Ukrainy i Rosji. Całość zakończona została Pancerniackim Piknikiem w Zawadówce.

X Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego odbył sie w dniach 17-18 czerwca 2006 r.        w Sawinie i Zawadówce. Po Mszy Św. w intencji Ojczyzny dalsza cześć uroczystości miała miejsce pod pomnikiem 2. Brygady Pancernej WP, gdzie dokonano dekoracji osób zasłużonych, a następnie złożono wieńce. Uroczystości w Zawadówce rozpoczęły sie od zwiedzania Izby Pamięci mieszczącej się w budynku szkoły oraz prezentacji multimedialnej w niezwykle przejmujący sposób ukazującej historie korpusu. Kolejnym punktem programu było nadanie kombatantom z Chełma, z gminy Rejowiec i Rejowiec Fabryczny stopni wojskowych. Byli żołnierze otrzymali także specjalne odznaczenia i wyróżnienia za swoje zasługi w obronie Ojczyzny.

XI Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego odbył sie w dniach 7-8 czerwca 2008 r.           w Chełmie, Sawinie i Zawadówce. Zlot rozpoczął się uroczystą Akademią w Chełmskim Domu Kultury z udziałem młodzieży szkolnej. Następnie złożono kwiaty przed Tablicami Poległych Żołnierzy i Partyzantów z Ziemi Chełmskiej. Przy Pomniku Czołgu odbył się uroczysty Apel Poległych. Po zwiedzeniu Izby Pamięci 1. DKPanc. WP odbyły się uroczystości przy Pomniku 4. Brygady Pancernej zakończone Pokoleniowym Piknikiem.

XII Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego odbył sie w dniach 11-12 czerwca 2011 r.      w Chełmie, Sawinie i Zawadówce. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę, 11 czerwca od złożenia wieńców pod pomnikiem Jana Pawła II, pod Krzyżem Wołyńskim oraz tablicami pamiątkowymi na terenie Chełma. Następnie odbyła się uroczysta akademia w Chełmskim Domu Kultury. Ważnym punktem akademii było wręczenie odznaczeń „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Więźniów Politycznych” oraz „Pamiątkowego Krzyża Kombatanckiego 1945”. Następnie goście przejechali do Zawadówki, gdzie uczestniczyli w polowej Mszy Świętej, a następnie w pikniku kombatanckim który zwieńczył pierwszy dzień zlotu i pokazał jak żywa jest pancerniacka tradycja na gościnnej i pięknej Ziemi Chełmskiej.

Obchody XIII Zlotu odbyły się w dniach 22 – 23 maja 2014 r. również na Lubelszczyźnie, kolebce 1. Korpusu Pancernego,      w Chełmie, Sawinie i Zawadówce. Najważniejszymi punktami były: otwarcie Izby Pamięci 24. Pułku Artylerii Pancernej, uroczystości pod pomnikiem Żołnierzy 4. Brygady Pancernej w Zawadówce, uroczystości patriotyczne pod pomnikiem na rynku w Sawinie oraz sesja naukowa i projekcja filmu o historii zlotów. W Zlocie udział brała delegacja 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Nowy wymiar będzie miało żołnierskie spotkanie pokoleń podczas Zlotu Żołnierzy Garnizonu Żagań. Odbędzie się on w dniach 13-14 czerwca 2014 r. z okazji 70. rocznicy powstania 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP oraz 29. Pułku Piechoty. Organizatorzy, a są nimi żagańskie związki i stowarzyszenia żołnierzy rezerwy przewidują uczestnictwo zarówno najstarszych żołnierzy – weteranów z 1.Korpusu Pancernego WP, jak i najstarszych żołnierzy z 11. Dywizji, w tym z 29. Pułku.

001003

 

  Admin. Andrzej MIERNICKI


 

 

29. pułk

        

        "70. rocznica powstania pułku to dla „Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 29. Pułku” dobra okazja, by przypomnieć ludzi, którzy tworzyli historię 29. Pułku Piechoty, 29. Zmotoryzowanego Pułku Piechoty, 29. Pułku Czołgów Średnich i 29. Pułku Zmechanizowanego. Począwszy od 6 października 1944 r. – rozpoczęcia w Rzeszowie formowania 29. Pułku Piechoty – do 1992 roku, kiedy 29. Pułk Zmechanizowany rozkazem przełożonych został przeniesiony do garnizonu Świętoszów.

         Czarnobiałe fotografie niniejszej książki-albumu zatrzymują w kadrze istotną część życia w koszarach i na poligonach na przestrzeni półwiecza istnienia 29. pułku pod różnymi nazwami i w odmiennych strukturach organizacyjnych. Książka-album jest podzielona na trzy części. Pierwsza – rys historyczny, druga – pogrupowane chronologicznie dekadami zdjęcia     z życia pułku, trzecia – historia Stowarzyszenia.

         Wiele wysiłku i trudu kosztowało dotarcie do byłych żołnierzy pułku i ich rodzin, wypożyczenie zdjęć i wykonanie ich duplikatów. Dużo czasu poświęciliśmy na przygotowanie opisów zdjęć: by właściwie odczytać stopnie wojskowe (nie zawsze na zdjęciach widoczne), odnaleźć w pamięci niektóre imiona i nazwiska oraz czas zatrzymania w kadrze. Dołożyliśmy wielu starań, by wszystko się zgadzało. Ale czy będzie? – dopiero się okaże, kiedy książka-album trafi do rąk czytelników. Mamy oczywiście świadomość, że nie ustrzegliśmy się pomyłek i błędów (oby ich jak najmniej!); tych, których one dotknęły, jak również ich rodziny i bliskich, serdecznie przepraszamy. Tylko tyle możemy zrobić.

Żywimy nadzieję – jakkolwiek zabrzmi to nieskromnie – że niniejsza książka-album dla wielu będzie źródłem refleksji           i wspomnień".

Redakcja

  

29pp