ZLOT ŻOŁNIERZY GARNIZONU ŻAGAŃ

             13 czerwca o godz.9.30 uroczystą mszą świętą w intencji żołnierzy i pra­cowników wojska  1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP i 29. Pułku Piechoty oraz organizatorów zlotu - Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 29. Pułku, Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, Związku Żołnierzy WP oraz Stowarzyszenia 11. bdow - rozpoczął się Zlot Żołnierzy Garnizonu Żagań. Mszę św. od­prawił proboszcz Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaganiu ks. kapelan ppłk Grzegorz KRUPSKI. Następnie pod tablicą upamięt­niającą 22. pcz i 3. pcz oraz „pułkowym" po­mnikiem stojącym na PI. im. 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich zostały zło­żone wiązanki kwiatów. Następnym etapem uroczystości była zbiórka na Skwerze Czołgisty zorganizowana dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu dowódcy dywizji 11. LDKPanc gen. bryg. Jarosława MIKI, żołnierzy i pracowników oraz 34. BKPanc.

          W ceremonii udział wzięły: Starosta Powiatu Żagańskiego Anna MICHALCZUK, Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka, przedstawiciel dowódcy dywizji ppłk Stanisław SOKOŁOWSKI, byli dowódcy 11. Dywizji: prezes FOPPanc gen. bryg. rez. Zbi­gniew SZURA, gen. dyw. rez. Janusz ORNATOWSKI, gen. dyw. rez. Adam RĘBACZ, w zastępstwie dowódcy 34. BKPanc płk Wiesław MARSZAŁEK, dowódca 11. bdow ppłk Dariusz LESIUK,wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP płk w st. spocz. Eugeniusz PRACZUK, prezesi spółek, władze gminne oraz wielu innych znamienitych gości. Na uroczystość przybyli także byli żołnierze, pracownicy wojska, weterani i kombatanci oraz ich rodziny. Razem wzięło udział około 300 osób, w tym 50 gości, 70 żołnierzy i pracowników wojska oraz 120 człon­ków i sympatyków stowarzyszeń, którzy przyjechali z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Sanoka, Zielonej Góry, Legnicy, Żar, Żagania, Kudowy Zdrój, Nysy, Krosna Odrzańskiego, Gliwic, Katowic, Głogowa, Bydgoszczy, Ostrowa Wlkp., oraz Drzonkowa. Uroczystość odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Woj­skowym, w której udział wziął poczet sztandarowy 10. BKPanc wraz z kompanią honorową oraz orkiestra wojskowa.

         Dowódcą uroczystości był mjr Ja­nusz FAJGER. Po złożeniu meldunku, wciągnięciu flagi państwowej na maszt i ode­graniu hymnu Wojciech SAYNA odczytał akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe przyznane żołnierzom w stanie spoczynku i rezerwy. Andrzej MIERNICKI został mianowany na stopień majora przez Ministra Obrony Narodowej z dniem 3 maja 2014 r. Awanse na kolejne stopnie wojskowe, w korpusie podoficerskim, otrzymali między innymi: Zdzisław GOŁĘBIOWSKI, Antoni GRYGORCEWICZ, Tadeusz SZMAGIER, Edward SITNICKI, Jan BARTYZEL, Józef SZMIDT, Lech BARAŃSKI, Stanisław KOWALSKI, Mieczysław JASIŃSKI i wielu innych. Następnie Leszek MACKOWIAK, w imieniu Związku Inwalidów Wojennych RP, wręczył pamiątkowy „Krzyż Jubileuszowy 95-lecia ZIW RP" Władysławowi KRONENBERGEROWI, Janowi RZEPCE, Tadeuszowi WOŁOSZYNOWI I Stefanowi KOZAKOWI. Ponadto zlotowymi ryngrafami pamiątkowymi wyróżniono m. in.: burmistrza Daniela MARCHEWKĘ, starostę Annę MICHALCZUK, Dariusza GIERCZAKA, gen. dyw. rez. Janusza ORNATOWSKIEGO, gen. dyw. rez. Adama RĘBACZA, płk. Eugeniusza PRACZUKA. Uroczystości na Skwerze Czołgisty zakończył Apel Pamięci Oręża Polskiego. Kompania honorowa oddała salwę honorową, po czym delegacja Zlotu złożyła wieńce pod pomnikami generała Stanisława Maczka i czołgistów 1.Drezdeńskiego Korpusu Pancernego. Następnie odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego i wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.

        Kulminacyjnym punktem Zlotu było odsłonięcie i poświęcenia pomnika „Żołnierzom i Pracownikom Wojska Żagańskich Jednostek WP". Pomnik powstał dzięki dużemu zaangażowaniu burmistrza Daniela MARCHEWKI, starosty Anny MICHALCZUK, MPOiRD, Granit STRZEGOM S. A. oraz darczyńcom - członkom stowarzyszeń, byłym żołnierzom i pracownikom wojska. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonał mjr w st. spocz. Jan NIECIECKI (najstarszy żołnierz 29. Pułku Czołgów), któremu asystowali: ppłk w st. spocz. Władysław KRONENBERGER (żołnierz 22. Pułku Czołgów), płk w st. spocz. Julian DYRKACZ (przedstawiciel Związku Żołnierzy WP) oraz prezesi żagańskich stowarzyszeń - organizatorów zlotu. Pomnik poświęcił ks. kapelan ppłk Grzegorz KRUP­SKI. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Daniel MARCHEWKA. Delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

       O godz.14.00,w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu odbyło się spotkanie uczestników Zlotu. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: w imieniu dowódcy 11. LDKPanc ppłk Stanisław SOKOŁOWSKI, gen. dyw. rez. Adam RĘBACZ oraz burmistrz Daniel Marchewka, który w bardzo ciepłych słowach podziękował prezesom zaangażowanych stowarzyszeń i związków oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli to wspaniałe przedsięwzięcie. Później prezesi wyróżnili gości oraz najaktywniejszych członków swoich organizacji, dziękując w ten sposób za osobiste zaangażowanie na rzecz propagowania środowiska wojskowego. Spotkanie uświetniły występy zespołu folklorystycznego, dzieci i młodzieży z Brzeźnicy oraz zespołu „Czarne Pantery” działającego przy Klubie Wojskowym 11. LDKPanc.

         O godz. 19. 00. w Ho­telu „Willa Park”, Haliny i Jana OKAPCÓW, rozpoczęło się spotkanie towarzyskie, które miało formę grilla. Oprócz wrażeń kulinarnych były koleżeńskie rozmowy, wspomnienia z okresu wspólnej służby i pracy dla dobra jednostek, tych dobrych i wesołych a nawet smutnych przerywane wspaniałą zabawą przy muzyce trwającą do późnych godzin wieczornych. Tego dnia nowymi członkami Stowarzyszenia 3.dpczśr zostały: Zbigniew KAWAŁKO i Zbigniew PODEDWORNY. Obecnie nasza organizacja liczy 115 osób.    

          Mimo momentami padającego deszczu spotkanie przebiegało w bardzo przyjacielskiej i ciepłej atmosferze. Zlot dobiegał końca, ale już teraz myślimy o zorganizowaniu przez nasze cztery żagańskie stowarzyszenia kolejnej uroczystości, aby nadal utrwalać i pielęgnować niezapomniane chwile z okresu wspólnej służby i pracy spędzone w jednostkach wojskowych garnizonu żagańskiego.

Admin. Andrzej MIERNICKI


 

 

 

 

 

 

 

 

Z HISTORII ŻAGAŃSKICH (I NIE TYLKO) ZLOTÓW PANCERNIAKÓW

30 lat temu żagański garnizon gościł weteranów II wojny światowej – byłych żołnierzy jednego z dwóch największych polskich związków pancernych 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego. Wybór miejsca spotkania był w pełni uzasadniony, bowiem ówczesna 11. Dywizja Pancerna im. Króla Jana III Sobieskiego kontynuowała od 1967 r. tradycje bojowe tej wielkiej jednostki. Później zloty weteranów przeniesione zostały na Lubelszczyznę, do Chełma, Sawina i Zawadówki, czyli do miejscowości, gdzie formowały się oddziały i pododdziały 1. Korpusu Pancernego. Od początku lat 90-tych XX w. do organizowanych zlotów dołączyli byli żołnierze 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, dając tym samym początki wielkiej pokoleniowej rodziny pancerniackiej.

Poniżej prezentuję wykaz takich pokoleniowych spotkań żołnierskich, które przyjęły nazwę zlotów.

 I Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego odbył się w Żaganiu w dniach 6 - 7 października 1984 r. w czasie, którego utworzono Ogólnopolski Klub Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP. Na Prezesa wybrano wówczas gen. bryg. dr. Edwarda Łańcuckiego. Prezesem honorowym zaś został gen. broni Eugeniusz Molczyk. Powołano również dwie komisje: historyczną i propagandową.

Kolejny II Zlot Kombatantów przeprowadzono w dniach 19 - 21 październik 1985 r. w Żaganiu. Najważniejszym momentem tej uroczystości było odsłonięcie pomnika 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego – „czołgu T-34”. Nikt zapewne wówczas nie przypuszczał, że ten plac usytuowany tuż przy bramie wjazdowej do żagańskich koszar stanie się „kamieniem węgielnym” dzisiejszego Skweru Czołgisty (wcześniej nazywany Skwerem Pancerniaka).

 III Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP zorganizowano w Chełmie, w dniach 1 - 2 września 1987 r., gdzie w latach 1944-45 stacjonowało dowództwo i sztab 1. Korpusu Pancernego.

Trzy lata później, w dniach 5 - 6 maja 1990 r., Żagań podejmował uczestników IV Zlotu Kombatantów. Udział w zlocie wzięło 262 uczestników, w tym 26 zaproszonych gości oraz 8 weteranów radzieckich – również byłych żołnierzy 1. KPanc. Odbyło sie także walne zebranie członków klubu, na którym ponownie prezesem został wybrany gen. bryg. dr Edward Łańcucki.     W tym czasie do klubu należało 743 członków reprezentujących 12 kół terenowych. Byli także członkowie niezrzeszeni       w liczbie 38 osób.

W dniach 10 - 12 września 1991 r., w ramach święta 11. Dywizji odbył się I Zlot Wojsk Pancernych w Żaganiu do udziału,     w którym zostali zaproszeni kombatanci 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, mieszkający w kraju i zza granicą. Dowództwo dywizji postanowiło wówczas przyjąć tradycje bojowe 1. Polskiej Dywizji Pancernej utworzonej             i wałczącej na Zachodzie Europy, z zachowaniem kontynuowanych dotychczas tradycji 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP.

I Światowy Zlot Kombatantów Polskich zorganizowano w Warszawie w dniach 14 - 15 sierpnia 1992 r. Po raz pierwszy spotkali się tam kombatanci walczący o niepodległość Rzeczpospolitej na różnych frontach II wojny światowej. 15 sierpnia na Pl. Marszałka Piłsudskiego, w obecności ok. 400 pocztów sztandarowych, odprawiono mszę za Ojczyznę. Oddano 24 salwy armatnie. Od tego dnia, decyzją Ministra Obrony Narodowej,15 sierpnia ustanowiony został Świętem Wojska Polskiego.

V Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP odbył sie w dniach 10 -12 września 1993 r. w Żaganiu. Głównym punktem uroczystości Święta 11. Dywizji i zarazem zlotu było odsłonięcie pomnika ku czci żołnierzy pancerniaków 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego i 1. Polskiej Dywizji Pancernej przy obecnym Placu Generała Stanisława Maczka.

Następny VI Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP zorganizowano w dniach 13-14 maja 1995 r. w Chełmie. W tym przedsięwzięciu udział wzięło ponad 300 osób z terenu kraju oraz delegacja reprezentująca Związek Kół    1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

VII Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego odbył sie w dniach 17-18 maja 1997 r. w Chełmie - Zawadówce - Sawinie. Szkoła Podstawowa w Zawadówce im. 4. Brygady Pancernej WP otrzymała sztandar ufundowany przez pancerniaków. Z kolei w Sawinie na pomniku chwały i pamięci o 1 Korpusie Pancernym umieszczono dwie pamiątkowe tablice, na których przedstawiono szlak bojowy korpusu i poniesione straty podczas walk.W maju tego samego roku po raz pierwszy nadano uczestnikom VII Zlotu Odznakę Honorową 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, posiadającą rangę korpuśnej, choć zaliczana jest do odznak pułkowych z prawem noszenia jej przez frontowych żołnierzy.

Obchodzone w dniach 11-12 września 1999 r. święto 11. Dywizji Kawalerii Pancernej zbiegło sie ze Światowym Zjazdem byłych żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, na który przybyło około 150 pancerniaków gen. Maczka i około 50 kombatantów 1. Korpusu Pancernego.

VIII Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego odbył sie w dniach 10-11 czerwca 2000 r. w Sawinie.

IX Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego odbył sie w dniach 18-19 czerwca 2004 r. w Chełmie i Zawadówce. Pierwszego dnia odbyła się uroczysta akademia w Chełmskim Domu Kultury, po której odbyło się spotkanie kombatantów i zaproszonych gości w Zawadówce, gm. Rejowiec. Drugi dzień zlotu zaplanowano w Sawinie - Msza Święta i uroczystości przy Pomniku Czołgu. W Zlocie uczestniczyły zagraniczne delegacje z Czech, Ukrainy i Rosji. Całość zakończona została Pancerniackim Piknikiem w Zawadówce.

X Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego odbył sie w dniach 17-18 czerwca 2006 r.        w Sawinie i Zawadówce. Po Mszy Św. w intencji Ojczyzny dalsza cześć uroczystości miała miejsce pod pomnikiem 2. Brygady Pancernej WP, gdzie dokonano dekoracji osób zasłużonych, a następnie złożono wieńce. Uroczystości w Zawadówce rozpoczęły sie od zwiedzania Izby Pamięci mieszczącej się w budynku szkoły oraz prezentacji multimedialnej w niezwykle przejmujący sposób ukazującej historie korpusu. Kolejnym punktem programu było nadanie kombatantom z Chełma, z gminy Rejowiec i Rejowiec Fabryczny stopni wojskowych. Byli żołnierze otrzymali także specjalne odznaczenia i wyróżnienia za swoje zasługi w obronie Ojczyzny.

XI Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego odbył sie w dniach 7-8 czerwca 2008 r.           w Chełmie, Sawinie i Zawadówce. Zlot rozpoczął się uroczystą Akademią w Chełmskim Domu Kultury z udziałem młodzieży szkolnej. Następnie złożono kwiaty przed Tablicami Poległych Żołnierzy i Partyzantów z Ziemi Chełmskiej. Przy Pomniku Czołgu odbył się uroczysty Apel Poległych. Po zwiedzeniu Izby Pamięci 1. DKPanc. WP odbyły się uroczystości przy Pomniku 4. Brygady Pancernej zakończone Pokoleniowym Piknikiem.

XII Zlot Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego odbył sie w dniach 11-12 czerwca 2011 r.      w Chełmie, Sawinie i Zawadówce. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę, 11 czerwca od złożenia wieńców pod pomnikiem Jana Pawła II, pod Krzyżem Wołyńskim oraz tablicami pamiątkowymi na terenie Chełma. Następnie odbyła się uroczysta akademia w Chełmskim Domu Kultury. Ważnym punktem akademii było wręczenie odznaczeń „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Więźniów Politycznych” oraz „Pamiątkowego Krzyża Kombatanckiego 1945”. Następnie goście przejechali do Zawadówki, gdzie uczestniczyli w polowej Mszy Świętej, a następnie w pikniku kombatanckim który zwieńczył pierwszy dzień zlotu i pokazał jak żywa jest pancerniacka tradycja na gościnnej i pięknej Ziemi Chełmskiej.

Obchody XIII Zlotu odbyły się w dniach 22 – 23 maja 2014 r. również na Lubelszczyźnie, kolebce 1. Korpusu Pancernego,      w Chełmie, Sawinie i Zawadówce. Najważniejszymi punktami były: otwarcie Izby Pamięci 24. Pułku Artylerii Pancernej, uroczystości pod pomnikiem Żołnierzy 4. Brygady Pancernej w Zawadówce, uroczystości patriotyczne pod pomnikiem na rynku w Sawinie oraz sesja naukowa i projekcja filmu o historii zlotów. W Zlocie udział brała delegacja 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Nowy wymiar będzie miało żołnierskie spotkanie pokoleń podczas Zlotu Żołnierzy Garnizonu Żagań. Odbędzie się on w dniach 13-14 czerwca 2014 r. z okazji 70. rocznicy powstania 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP oraz 29. Pułku Piechoty. Organizatorzy, a są nimi żagańskie związki i stowarzyszenia żołnierzy rezerwy przewidują uczestnictwo zarówno najstarszych żołnierzy – weteranów z 1.Korpusu Pancernego WP, jak i najstarszych żołnierzy z 11. Dywizji, w tym z 29. Pułku.

001003

 

  Admin. Andrzej MIERNICKI