"Stowarzyszenie 3. pcz" na święcie 10. BKPanc w Świętoszowie

8 sierpnia o godz. 10.00 płk Dariusz NAWROCKI złożył meldunek dowódcy w szyku rozwiniętym zaprezentowały sie pododdziały z proporcami i sztandarami. Nie zabrakło wystawionego sprzętu będącego na wyposażeniu brygady. Oprócz licznie przybyłych rodzin żołnierzy "świętoszowskiej" brygady na uroczystości przybyła generalicja, przedstawiciele władz samorządowych z województw dolnośląskiego       i lubuskiego, urzędów marszałkowskich tych województw, samorządowcy z Żagania, dowódca dywizji gen. bryg. Jarosław MIKA, dowódcy jednostek naszej dywizji, delegacje Policji i Straży Pożarnej, młodzież szkolna, weterani 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława MACZKA i 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP - płk w st. spocz. Eugeniusz PRACZUK, kombatanci oraz byli żołnierze i pracownicy wojska 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe: Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich w składzie - Antoni GRYGORCEWICZ, Tadeusz SZMAGIER i Edward SITNICKI oraz poczet z Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej ze Świętoszowa. Odczytano rozkazy o wyróżnieniu żołnierzy i pracowników wojska awansami, odznaczeniami, medalami oraz odznakami pułkowymi. Po okolicznościowych przemówieniach i złożeniu życzeń dowódcy brygady, uroczystość zakończyła się defiladą żołnierzy i sprzętu. Rozpoczął sie uroczysty festyn dla wszystkich chętnych. Oglądano sprzęt będący na wyposażeniu oraz sprzęt grup rekonstrukcyjnych, wystąpiły zespoły muzyczne, odbył sie pokaz ogni sztucznych a dzieciom i ich rodzicom zapewniono moc różnorodnych atrakcji. Z naszego stowarzyszenia w świecie udział wzięli: b. żołnierze 3. pcz - gen. Waldemar SKRZYPCZAK, gen. bryg. Cezary PODLASIŃSKI, płk Krzysztof POKROPOWICZ - d-ca 34. BKPanc., płk rez. Stefan KOZAK - Prezes Stowarzyszenia 3. pcz, mjr rez. Andrzej MIERNICKI - sekretarz Stowarzyszenia 3. pcz, Eligiusz WOŻNIAKOWSKI,Jan JURECKI, Jerzy FALASA, Jan KOZINIEC, Krystyna KOZAK, Józef BERNAD, Edward POŻERSKI.

Admin.Andrzej MIERNICKI


 LIPCOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU

            3 lipca 2014 r. o godz. 1030 odbyło się posiedzenie Zarządu „Stowarzyszenia 3. pcz”, na którym omówiono sprawy bieżące, m.in. podsumowano Zlot Żołnierzy Garnizonu Żagań, współpracę z organizacjami i jednostkami wojskowymi oraz władzami samorządowymi i innymi instytucjami. Ponadto podjęto ważne decyzje dotyczące roku 2015.

Prezes płk rez. Stefan KOZAK przekazał informacje ze spotkania z dowódcą dywizji gen. bryg. Jarosławem MIKĄ, które odbyło się w Klubie Wojskowym 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Generał spotkał się tam z czterema prezesami miejscowych organizacji byłych żołnierzy i pracowników wojska. Pułkownik KOZAK podziękował dowódcy za udzieloną pomoc przy organizacji ZLOTU i wręczył pamiątkowy ryngraf oraz rzeźbę „Diabła 3. pcz”. Należy podkreślić, że pierwsza wspólna uroczystość zorganizowana przez żagańskie stowarzyszenia zdała egzamin. Jako wniosek końcowy przyjęto zapewnienie o wzajemnym wspieraniu się wszystkich uczestników spotkania podczas organizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Zarząd, poparł wniosek prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 29. Pułku Henryka BORECKIEGO w sprawie wydania albumu fotograficznego dokumentującego czerwcowy ZLOT. Zastanawiano się także, jak pomóc Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego w Żaganiu w znalezieniu środków finansowych na wydanie książki o działalności tej organizacji.

Ustalono i zatwierdzono wstępny scenariusz obchodów VI ZJAZDU „Stowarzyszenia 3. pcz”, które w 2015 r. świętować będzie jubileusz 10 lat działalności. Obchodzona będzie także 5. rocznica odsłonięcia pomnika pułkowego oraz nadania imienia skwerowi „Plac im. 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich”. Spotkanie Noworoczne i VI ZJAZD zaplanowane zostały w Hotelu „WILLA PARK” p. Haliny i Jana OKAPCÓW w Żaganiu.

Zarząd postanowił poszerzyć i zacieśnić współpracę z innymi organizacjami i instytucjami, które chcą działać na rzecz dywizyjnego środowiska pancerniaków i ich sympatyków oraz społeczności Żagania i Ziemi Lubuskiej - promując dobre imię oręża polskiego. Już niedługo sfinalizowane rozmowy znajdą potwierdzenie w podpisanych porozumieniach, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Zarząd z zadowoleniem przyjął zrozumienie i akceptację dla działań grona naszych sponsorów. Prezes KOZAK wręczył podziękowania ludziom zaangażowanym w przygotowanie ZLOTU, m.in.: Romanowi CISZEWSKIEMU, Karolinie GAŁĄZCE i Teresie ŁAPCZYŃSKIEJ (wszyscy z Urzędu Miasta Żagań) oraz Bogdanowi FRYZE z ZGM. Podziękowano także Agnieszce NYKIEL z Granit Strzegom S. A. za osobiste zaangażowanie w powstanie pomnika oraz dowódcy 11. Batalionu Remontowego ppłk. Zbigniewowi ŁUKASIEWICZOWI. Ponadto wręczono zlotowe ryngrafy dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej płk. dypl. Krzysztofowi POKROPOWICZOWI i Wójtowi Gminy Żagań Tomaszowi NIESŁUCHOWSKIEMU.

Na koniec Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu wyróżnień dla kolejnej grupy zasłużonych członków „Stowarzyszenia 3. pcz”, które zostaną wręczone podczas uroczystości w 2015 r. Godny odnotowania jest również fakt przyjęcia w poczet członków Zbigniewa KAWAŁKO, mieszkańca Kołobrzegu i Zbigniewa PODEDWORNEGO z Żagania. Obecnie Stowarzyszenie liczy 114 osób.

Admin. Andrzej MIERNICKI