SZTANDAR I TABLICA

           Pierwsze decyzje dotyczące Tablicy Pamiątkowej i Sztandaru 22. pcz zapadły na posiedzeniu Zarządu 16 stycznia 2007 roku i zostały potwierdzone Uchwałą nr 2 / 01 / 2007, którą przyjęto jednogłośnie. Rozpoczął się okres intensywnych prac w celu realizacji zamierzeń, które w dniu   26 maja 2007 roku miały uświetnić II Zjazd "Stowarzyszenia 3. pcz".

         Prezes Jan RZEPKA, 11 stycznia 2007 roku wysłał pismo do dyrektora Muzeum Wojska Polskiego z prośbą                     o wypożyczenie sztandaru 22. pcz, lub wskazanie drogi prawnej do osiągnięcia zamierzonego celu. Sztandar pułkowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, został przekazany Protokółem nr: 078 z dnia 27. 12. 1989 roku do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Czas realizacji harmonogramu przygotowania Zjazdu był bardzo szczegółowy i wymagał zaangażowania wielu członków Stowarzyszenia oraz pomocy naszych przyjaciół, sympatyków i władz samorządowych, a także dowództwa 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. 5 marca 2007 roku Prezes Jan RZEPKA wystosował pismo do Ministra Obrony Narodowej, śp. Aleksandra SZCZYGŁO o wypożyczenie sztandaru dla naszego Stowarzyszenia.

         Natomiast pismem z dnia 8 marca 2007 roku, ks. płk Stanisław SZYMAŃSKI zwrócił się do ks. Biskupa Polowego WP,   śp. dr Tadeusza PŁOSKIEGO o wyrażenie zgody na umieszczenie Tablicy Pamiątkowej - poświęconej pamięci żołnierzy i pracowników wojska 22. pcz i 3. pcz - w kruchcie Kościoła Garnizonowego. Pisma te okazały się kamieniami węgielnymi sukcesu Stowarzyszenia w zrealizowaniu dwóch najważniejszych celów II Zjazdu "Stowarzyszenia 3. pcz".

         11 maja 2007 roku - po 18 latach - sztandar powrócił do swego "rodzinnego" garnizonu w którym przebywa do dnia dzisiejszego. Przechowywany jest w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej.

Admin. Andrzej MIERNICKI


 

Krajowy Rejestr Sądowy

 

     Dziś mija 8 lat od rejestracji naszego Stowarzyszenia.1 lutego 2006 roku, Komitet Założycielski "Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich" w składzie: Przewodniczący Komitetu - Tadeusz WOŁOSZYN, Protokolant - Andrzej MIERNICKI razem z Prezesem Janem RZEPKĄ, złożyli w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Kożuchowska 8, komplet wymaganych przez prawo dokumentów z Zebrania Założycielskiego w celu rejestracji Stowarzyszenia. Stowarzyszenie powstało dnia 26. 11. 2005 roku. Dnia 27 lutego 2006 roku, sędzia sądu rejonowego Katarzyna KIJOWSKA na posiedzeniu niejawnym, po rozpatrzeniu sprawy ZG.VIII NS - REJ. KRS/001091/06/379, postanawia: wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000251866

- "STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA 3. DREZDEŃSKIEGO PUŁKU CZOŁGÓW ŚREDNICH".

 Admin. Andrzej MIERNICKI