Krajowy Rejestr Sądowy

 

     Dziś mija 8 lat od rejestracji naszego Stowarzyszenia.1 lutego 2006 roku, Komitet Założycielski "Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich" w składzie: Przewodniczący Komitetu - Tadeusz WOŁOSZYN, Protokolant - Andrzej MIERNICKI razem z Prezesem Janem RZEPKĄ, złożyli w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Kożuchowska 8, komplet wymaganych przez prawo dokumentów z Zebrania Założycielskiego w celu rejestracji Stowarzyszenia. Stowarzyszenie powstało dnia 26. 11. 2005 roku. Dnia 27 lutego 2006 roku, sędzia sądu rejonowego Katarzyna KIJOWSKA na posiedzeniu niejawnym, po rozpatrzeniu sprawy ZG.VIII NS - REJ. KRS/001091/06/379, postanawia: wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000251866

- "STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA 3. DREZDEŃSKIEGO PUŁKU CZOŁGÓW ŚREDNICH".

 Admin. Andrzej MIERNICKI


 

69. rocznica walk o Żagań

Admin. Andrzej MIERNICKI